Nedeľa 10. 12. 2023

Navigácia

Deň ľudových tradícií

Deň ľudových tradícií na našej škole vznikol vďaka spolupráci učiteľov, žiakov, rodičov našich žiakov, nepedagogických pracovníkov a priateľov školy. Naši žiaci priniesli do školy starodávne predmety, ktoré sa kedysi používali v domácnostiach pri práci, ale aj také, ktorými si zdobili svoje príbytky. Spoločne sme si tak vytvorili výstavku z týchto predmetov. Na výstavke tiež nechýbali časti ľudových odevov. Ľudové kroje sme mali niektorí oblečené aj v tento deň. Pripomenuli sme si tak jedinečnosť a krásu ľudových krojov, z ktorých najpestrejší bol svojrázny tekovský kroj. Pochádza z okolia Tekova a nosil sa najmä v tzv. čilejkárskych obciach Tekovského regiónu.

Azda najviac sa naši žiaci tešili na tradičné ľudové remeslá. V jedálni rozvoniavali sladké medovníčky, ktoré si naši žiaci zdobili cukrárenskou polevou. Dozvedeli sa o postupe zhotovenia a zdobenia vyšívaním rôznych vzorov ľudového kroja. Zoznámili sa tiež so zdobením drevených výrobkov vypaľovaním rôznych ornamentov horúcou ihlou do dreva. Deti si mali možnosť vyskúšať prácu na hrnčiarskom kruhu a zhotoviť si výrobky z hliny. Pán košikár žiakom prezentoval postup práce pletenia košíkov z pedigu. Pomerne rýchlo si osvojili postup pletenia a tešili sa z vydarených košíkov. Ako sa hrá na fujare a píšťalkách rôznych veľkostí a typov si žiaci vyskúšali aj tento rok. V neposlednom rade bol veľký záujem aj o remeslo, spracovanie ovčej vlny, ktoré bolo našim žiakom prezentované pútavým výkladom tímu remeselníkov.

O hudobný zážitok v podobe piesní a tancov z Tekova sa postarali členovia folklórneho súboru Tekovanček. Získali pozornosť a obdiv nielen našich najmenších žiakov a ich bohaté vystúpenie odmenili potleskom.

Verím, že naši žiaci budú na dnešný projektový deň dlho spomínať a tešiť sa na ďalšie netradičné vyučovanie na našej škole.

Mgr. Alica Nedorolíková

koordinátorka projektu

Fotoalbum:


      

      

      

   

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria