Štvrtok 25. 7. 2024

Navigácia

3.C sa učí doma

Aj v čase uzavretých škôl žiaci pokračujú v domácom učení. V prvých týždňoch najmä opakovali vedomosti nadobudnuté počas vyučovania v škole, vypracovávali projekty, v ktorých preukázali svoje vedomosti, schopnosti pracovať s náučným textom, tvorivosť a estetické cítenie. Spracovali projekty z vlastivedy o našom meste Levice, z prírodovedy o obľúbenom živočíchovi a svoju tvorivosť predviedli aj v projekte Vírus, kde umelecky alebo vecne spracovali tému v texte, výtvarne ju spracovali a vyrobili aj krásne modely rôznych vírusov.

M. Dianová, tr. učiteľka

 

Fotoalbum:

 

       

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria