Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

Deň ľudových tradícií

Mesto Levice, v ktorom sídli naša škola, je centrom regiónu Tekov. Rovnomenný názov nesie tiež ľudový odev ľudí žijúcich na dedinách v okolí Levíc. Tekovský kroj v minulosti nosili a  nosia ešte dnes najstarší obyvatelia obcí, ako napríklad Podlužany, Starý Tekov, Čajkov, Nová Dedina, Rybník, Hronské Kľačany a iné. Na našej škole si každoročne pripomíname tradičnú ľudovú kultúru nášho regiónu. Posledný októbrový týždeň žiaci na prvom stupni zhotovili výstavku tradičných ľudových predmetov. Chodbu školy tak zaplnila expozícia zdobená vyšívanými obrusmi, ženským i mužským tekovským krojom, rôznym pracovným  náradím používaným kedysi v domácnosti, starou rodinnou fotografiou, ako aj bábiky v tekovskom kroji.

Návrat k ľudovým tradíciám vyvrcholil  koncom pracovného týždňa. Učitelia a žiaci trávili školské vyučovanie  oblečení v ľudovom kroji. Všetci, ktorí si obliekli kroj, sa spolu s vedením školy odfotografovali. Ľudová pieseň, najrozvinutejšia zložka slovenského folklóru, nechýbala ani v tento deň. Po spoločnom speve ľudovej piesne „Od Tekova vietor veje“ našich žiakov čakali remeselníci s tradičnými remeslami. Hrnčiarske umenie prezentoval pán Fiala, ktorý deťom umožnil vyskúšať si prácu s hlinou na točiacom hrnčiarskom kruhu. Pani Fialová žiakom predviedla pletenie náramkov priateľstva. Žiakov zaujala aj pyrografia v podaní pani Valábekovej, ktorá pripravila milé drevené srdiečko pre každého žiaka. O výrobe paličkovej čipky sa žiaci dozvedeli od pani Sulačekovej.  Ako sa kedysi pripravovalo cesto na sladké medovníky a ako sa medovníky zdobili, žiakom priblížila pani vychovávateľka  Lišková. Vôni jej sladkých medovníkov nikto neodolal a každý žiak svoj vyzdobený medovníček ochutnal. Ľudová výšivka v minulosti zdobila časti kroja, obrusy, obrazy, ale aj uteráky. Ako sa kedysi vyšívalo a tkalo plátno na krosnách, porozprávali  našim žiakom pani Bábová a Kassaiová. Za ochotu prísť do školy a prezentovať tradičné umenie, prihovoriť sa našim žiakom milým slovom, patrí zúčastneným remeselníkom veľké poďakovanie. Ďakujeme tiež všetkým tým, ktorí sa zapojili do Dňa ľudových tradícií.

Mgr. Alica Nedorolíková

 

Fotoalbum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria