Streda 24. 7. 2024

Navigácia

Týždeň zdravej výživy

Je všeobecne známe, že správna výživa je významným faktorom životného štýlu, ktorý v maximálnej miere ovplyvňuje naše zdravie už od mladosti. Preto sme si aj my v školských podmienkach pripomenuli Svetový deň zdravej výživy priamo na vyučovacích hodinách. Zábavným spôsobom, prostredníctvom tvorivých výtvarných či interaktívnych cvičení, sme oboznamovali žiakov s potravinovou pyramídou, prevenciou vzniku obezity i so zásadami správneho stravovania. Motivujúce aktivity a diskusie na vyučovaní viedli žiakov ku kritickému mysleniu a k správnemu posudzovaniu modelových situácií, ktoré priamo znázorňovali vhodné i nevhodné spôsoby stravovania.

Hravú a poučnú atmosféru vyučovacích hodín dotvárali detské piesne o zdravej strave, varenie ovocných i bylinkových čajov, či chutné zeleninové nátierky, ktoré si deti pripravovali cez prestávky. Zdravé maškrtenie sme obohatili o ovocné šťavy, šaláty a špízy. Niektoré triedy si skrášlili svoje prostredie výstavkou ovocia a zeleniny. Nechýbali hádanky, tajničky, tvorba básničiek či iné aktivizujúce činnosti, ktoré podporovali a motivovali žiakov k správnym stravovacím návykom. Počas nášho týždňa zdravej výživy sme nezabudli ani na Deň jabĺčka, ktorý si každoročne pripomíname 21. októbra. Všetci zúčastnení sme sa zhodli na tom, že zdravá strava a pravidelný pohyb sú základným pilierom pre naše zdravie.

PaedDr. M. Čákyová

Fotoalbum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria