Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

Svetový deň sporenia – 31.10.

Tento významný deň sme si pripomenuli počas októbrových vyučovacích hodín, nakoľko stále viac pociťujeme potrebu finančného vzdelávania už od detského veku. Cieľom nášho snaženia bolo dostať sporenie, ako také, do povedomia žiakov, poukázať na jeho dôležitý význam v bežnom živote jednotlivca i spoločnosti. Žiaci sa prostredníctvom pútavých príbehov na pokračovanie a rozprávky O troch grošoch dozvedeli užitočné informácie o rôznych možnostiach sporenia, o výhodách a nevýhodách sporenia do banky a pokladničky.

Na hodinách sme pracovali s pojmovou mapou, brainstormingom, v skupinovej práci sme si zas utvrdili získané poznatky v kvíze. Prostredníctvom tvorivých výtvarných činností si žiaci zhotovovali plagáty, reklamné spoty na sporenie, tvorili básničky, príslovia. Otvorené diskusie na vyučovaní vytvárali priaznivé podmienky pre aktívne sebavyjadrovanie žiakov. Rozprávali sme sa o plánoch do budúcna, o plnení snov, o zodpovednom rozhodovaní a hospodárení s financiami. Tieto činnosti mali prispieť aj k tomu, aby si deti uvedomili, že sporenie je dôležitou súčasťou plánovania budúcnosti každého z nás, že ide o dlhodobý proces s cieľom zabezpečiť si istú finančnú rezervu.

Koordinátor finančnej gramotnosti: PaedDr. M. Čákyová

Fotoalbum:

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria