Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

Prenosné planetárium

Dňa 27. 11. nás navštívilo prenosné digitálne planetárium, ktoré k nám prišlo z Tekovskej hvezdárne v Leviciach. Spolu s planetáriom bolo spojené aj sprievodné podujatie – prednáška, kde nám pútavou prezentáciou zhrnuli poznatky o vesmíre. 

Žiaci štvrtých a druhých ročníkov pobudli 30 minút v planetáriu, ktoré bolo rozmiestnené v malej telocvični a ďalších 30 minút na prednáške. Deti sa ocitli vo virtuálnom vesmíre, kde mali možnosť sledovať projekciu hviezd, súhvezdí, gréckej mytológie, ročných období, oblohy v rôznych zemepisných šírkach, Slnečnej sústavy, Galaxie. Všetky deti s nadšením sledovali vesmírne divadlo.

Vďaka tejto akcii získali žiaci nové a utvrdili si už známe vedomosti o vesmíre a astrológií.

Zapísala: PaedDr. Kiselová

Fotoalbum:

                    

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria