Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

Výtvarná súťaž DROGY

S témou Drogy a prevenciou proti nim sa stretávame v dnešnej dobe skoro každý deň. Preto aj na našej škole sa touto problematikou zaoberáme každý rok v mesiaci November. Na vyhradených hodinách sa metódou rozhovoru rozprávame so žiakmi , púšťame im rôzne inštruktážne videá aby to žiaci videli aj z pohľadu ľudí, ktorí sa s drogami už stretli a ktorým zmenili život na nepoznanie. Na základe informácií, ktoré žiaci získali na prvom stupni základnej školy prebieha výtvarná súťaž sa tému „ Drogy a iné závislosti“ v troch kategóriách. Aj tento rok žiaci 2., 3. a  4. ročníka vytvorili v skupinách plagáty, výkresy, kde vyjadrili svoj postoj k drogám ako takým. Práce boli nádherné a vybrať z nich tie najlepšie nebolo jednoduché. Tento rok hlasovali nasledovne: žiaci 3.ročníka vyberali výtvory žiakov zo 4.ročníka. Žiaci 4. ročníka vyberali z výkresov žiakov 2.ročníka a žiaci druhého ročníka vyberali z výtvarných prác žiakov 3.ročníka. Výsledky sú nasledovné:

 

I. kategória - žiaci 2. ročníkov

1. miesto - Andrea Žilčaiová, Jasmina Malá z 2.C
2. miesto - Simona Habarová, Lenka Tóthová z 2.C
3. miesto - Matej Dubovský, Boris Krkoš z 2.C

 

II. kategória - žiaci 3. ročníka

1. miesto - Matúš Števko, Sebastián Mališ z 3.A
2. miesto - Christopher Albert, Kristián Ješko z 3.C
3. miesto - Nina Debrovská, Sophia Vékonyová z 3.B

 

III. kategória - žiaci 4. ročníka

1. miesto - Karolína Cibulková, Matúš Laktiš, Lucia Papcunová, Nela Uhnáková zo 4.C
2. miesto - Daniela Poláková zo 4.A
3. miesto - Martina Véghová zo 4.A

Mgr. M. Liptáková

Fotoalbum:

 

   

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria