Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

Týždeň finančnej gramotnosti na ISCED 1

Posledný januárový týždeň sme sa formou blokovej výučby venovali témam finančnej gramotnosti. Prostredníctvom aktivizačných metód a motivačných metodických postupov sa deti zoznamovali s niektorými finančnými pojmami a praktickými situáciami z bežného života, ktoré priamo súvisia so svetom financií.  Hravou a zábavnou formou pochopili význam sporenia, poistenia či negatívne vplyvy korupcie na spoločnosť a osobnostný mravný hodnotový systém. Formou pojmových máp, rolových hier či pohybových aktivít, aplikovali žiaci naučené vedomosti do praktických tvorivých činností. Nechýbala ani práca s interaktívnymi cvičeniami, pracovné listy, vystrihovačky, tajničky, slovné hry. Pestrá výučba bola tematicky zameraná na spoznávanie našej meny, ochranných prvkov bankoviek, na odhaľovanie princípov fungovania bánk i poisťovní. Žiaci spoznávali niektoré riziká v domácnosti, spôsoby platby, druhy účtov, tvorili a hodnotili svoj rodinný rozpočet. Zoznamovali sa s právami spotrebiteľov, dozvedeli sa, ako postupovať pri reklamácii tovaru. Cez praktické situačné metódy pochopili, čo to znamená  - žiť hospodárne a tvoriť si finančnú rezervu. Na najmenších čakala rozprávková záhada s Mackom Uškom, ktorý pomohol prasiatku zistiť, kde sa stratili jeho nasporené peniažky. Počas týždňa finančnej gramotnosti žiaci získavali aj zručnosti súvisiace s rozumným nakupovaním, kedy porovnávali ceny tovaru v rôznych obchodoch. Cieľom všetkých zrealizovaných aktivít v našich triedach bolo prepojenie pedagogických inovácií s témami finančnej gramotnosti do takej kvalitatívnej mieri, aby zúčastnení žiaci disponovali veku primeranými kompetenciami pre každú tematickú oblasť.

PaedDr. M. Čákyová

 

Fotoalbum:

 

   

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria