Štvrtok 25. 7. 2024

Navigácia

Čo sa stane s mojou fotografiou na internete

Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Je  to forma šikanovania, pri ktorej sa používajú nové technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón.

Žiakom 3. a 4. ročníka sme na hodinách informatiky poskytli  nielen informácie o kyberšikanovaní, ale aj rady, ako mu predchádzať. Zážitkovou formou prostredníctvom aktivity Čo sa stane s mojou fotografiou na internete žiaci zistili, čo všetko sa môže stať s ich fotografiou, ktorú pustia zo svojich rúk – zverejnia na internete a ako si môžu dávať pozor nato, aby nikto nezneužil a nezosmiešnil ich fotografie. Rozprávali sa o pocitoch, ktoré práve prežívali a cítili, keď si prezerali svoje pokreslené fotografie.  Na záver hodiny si spoločne zhrnuli ponaučenie - Nedávaj na internet svoje fotografie, mohli by ich zosmiešniť alebo zneužiť a vytvorili si spoločný plagát – Čo sa stane s mojou fotografiou na internete.

Mgr. Natália Kinčiová

Fotogaléria:

 

         

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria