Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

Vesmír v našich projektoch - 4.A

Niekoľko týždňov sme na vyučovacích hodinách prírodovedy odhaľovali tajomstvá a záhady vesmíru. Prostredníctvom skupinovej práce sme sa zoznamovali s našou Mliečnou galaxiou, získavali sme základné informácie o Slnečnej sústave. Pracovali sme s encyklopédiami, využívali kľúčové slová a mapy pojmov. Informácie sme čerpali aj z odborných webových stránok, sledovali sme zaujímavé videá, ktoré nám priblížili život na medzinárodnej vesmírnej stanici. Všetky získané a osvojené poznatky sme následne využili a spracovali do projektov, ktorým sme dali výtvarnú podobu a odprezentovali ich v triede. Niektoré z nich sme využili ako učebné pomôcky na opakovanie a utvrdzovanie učiva. Tento prírodovedný tematický celok všetkých žiakov motivoval k ďalšiemu poznávaniu a odkývaniu vesmírnych tajomstiev.

PaedDr. M. Čákyová, 4.A trieda

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria