Piatok 24. 5. 2024

Navigácia

Deň ľudských práv v 3.A

10. decembra 1948 bola v Paríži Valným zhromaždením OSN prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv. Uplynulo už 72 rokov od prijatia deklarácie a čas ukázal, že bez garancie ľudských práv nie je možné dlhodobo udržať a zabezpečiť mier a prosperitu ľudstva. Na hodinách etickej výchovy sme si pripomenuli, že ľudské práva sú univerzálne a nemožno povyšovať niektoré z nich nad ostatné.

 

Diskutovali sme o chudobe, o diskriminácii, o nerovnosti k prístupe k vzdelaniu, o ľudskej dôstojnosti. Predstavili sme si  niekoľko príbehov, v ktorých sa obeťou porušovania ľudských práv stali deti. Žiaci si prostredníctvom zážitkových aktivít rozvíjali povedomie o ľudských právach v médiách a každodennom živote. Aktivitou „Chlapci predsa neplačú“ sme prezentovali krátke scénky na provokatívne vyhlásenia, ku ktorým mali aktéri zaujať vlastné stanovisko. Názorne sme si predviedli, aké rodové stereotypy vedú k diskriminácii. V záverečnej reflexii sme si všetci uvedomili význam rodovej rovnosti v našich životoch. V aktivite „Haraburdík“ sme pracovali s názorom: Nikto za jedného, jeden za všetkých. Na úvod sme si zvolili motivačný príbeh typu dramatizácie, na ktorú sme využili maňušky zvieratiek. Príbeh mal žiakov priviesť k poznaniu, že hoci sme každý iný, sme si všetci rovní. Hlavná myšlienka deja poukazovala na význam tolerancie a rozmanitosti. Cesta hľadania si priateľov doviedla Haraburdíka k úspešnému koncu. A hoci vyzeral inak, ako ostatné zvieratá, nakoniec si našiel veľa kamarátov. V závere si každý žiak vymyslel vlastného Haraburdíka. Reflexia nás priviedla k porozumeniu princípu univerzálnosti práv.

PaedDr. M. Čákyová

Fotogaléria:

 

    

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria