Streda 24. 7. 2024

Navigácia

Šanca pre všetkých Školský učebný plán pre klasické triedy Profil školy Organizácia vyučovania

 

Šanca pre všetkých

Keď si vyberieš túto školu, stretneš sa s príjemným, takmer rodinným prostredím, individuálnym prístupom a neobyčajným pochopením učiteľov. Školský program je orientovaný na teba, rešpektuje tvoje osobné maximum a individuálne potreby. Umožňuje efektívnu, profesionálnu a premyslenú prácu učiteľa, ktorý vo svojej práci využíva metódy konštruktivistickej pedagogiky.

Môžeš sa vzdelávať pomocou moderného vybavenia a zúčastňovať sa celej rady zaujímavých aktivít. Pomôž nám všetkým v škole vytvoriť zázemie, ktoré rozvíja tvorivosť a súčasne zohľadňuje možnosti. Má vybaviť nielen teba, ale každého žiaka všetkým potrebným pre úspešný a radostný život.

Nasledujúce dokumenty sú umiestnené na verejne dostupnom mieste  a sprístupnené po dohode u p. tajomníčky školy:

 • Plán práce školy
 • Organizačný poriadok
 • Školský poriadok
 • ŠkVP ISCED 1
 • ŠkVP ISCED 2

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria