Sobota 24. 7. 2021

Navigácia

 • Rovesnícke učenie

  Rovesnícke učenie

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Rovesnícke učenie.

 • Sezónny kalendár potravín

  Sezónny kalendár potravín

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Sezónny kalendár potravín.

 • Veda hrou

  Veda hrou

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Veda hrou.

 • Tričko mojich životných zručností

  Tričko mojich životných zručností

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Tričko mojich životných zručností.

 • Skupinové komiksy

  Skupinové komiksy

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Skupinové komiksy.

 • Pieskové mandaly

  Pieskové mandaly

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pieskové mandaly.

 • Návšteva Tekovského múzea

  Návšteva Tekovského múzea

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva Tekovského múzea.

 • Môj vlastný erb

  Môj vlastný erb

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Môj vlastný erb.

 • Dopravná výchova

  Dopravná výchova

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Dopravná výchova.

 • Divadielko

  Divadielko

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Divadielko.

 • Štvrtáci čítajú prvákom

  Štvrtáci čítajú prvákom

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Štvrtáci čítajú prvákom.

 • Všetkovedko

  Všetkovedko

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Všetkovedko.

 • Beseda so spisovateľkami v Tekovskej knižnici
  28. 6. 2021

  Žiaci 3.B triedy sa stretli dňa 10. 06. 2021 s bojnickou autorkou a ilustrátorkou Luciou Benkovou, na besede v Tekovskej knižnici. Spisovateľka je autorkou edukačných kníh, venuje sa kresbe, maľbe, ale hlavne písaniu a ilustrovaniu detských kníh.

 • Čítam, čítaš, čítame
  28. 6. 2021

  Tekovská knižnica v Leviciach v spolupráci s Občianskym združením HLAS KNIŽNICE dňa 24.6.2021 slávnostne vyhodnotila súťaž určenú na podporu čítania detí v Leviciach ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME.

 • Čítam, čítaš, čítame

  Čítam, čítaš, čítame

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Čítam, čítaš, čítame.

 • MAKSÍK
  22. 6. 2021
  Vyhodnotenie matematickej súťaže
 • Tešíme sa do knižnice
  17. 6. 2021

  Každý školský rok pre nás pripravujú tety z  Tekovskej knižnice krásne divadielka a ponúkajú nám fantastické zážitky v dome plnom kníh. Môžeme sa stať zbojníkmi, vílami, zvieratkami , ba i kráľmi. To všetko sa nám môže stať iba s dobrou knihou plnou úžasných príbehov. Sme prváci, takže sme sa výborne naučili v prvej triede čítať a po prázdninách z nás budú pravidelní čitatelia.

 • Tešíme sa do knižnice

  Tešíme sa do knižnice

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Tešíme sa do knižnice.

 • Besedy so spisovateľkami v Tekovskej knižnici v Leviciach

  Besedy so spisovateľkami v Tekovskej knižnici v Leviciach

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Besedy so spisovateľkami v Tekovskej knižnici v Leviciach.

 • Finančná gramotnosť
  14. 6. 2021

  Vyučovanie finančnej gramotnosti na prvom stupni v našej škole vychádza z  Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR. Do výchovno-vzdelávacieho procesu bola FG implementovaná a realizovaná v jednotlivých predmetoch prierezovo. Počas školského roka boli taktiež zrealizované samostatné aktivity. Žiaci sa na hodinách učili formou hier, online aplikácií, pracovných listov a web stránky www.zlatka.in.sk.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne
  fax: 036 622 3560

Fotogaléria