Streda 8. 2. 2023

Navigácia

 • Týždeň finančnej gramotnosti
  8. 2. 2023
  V dňoch 30.1.- 3.2.2023 prebiehal na ISCED 1 TÝŽDEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. Žiaci boli krížovkami, rébusmi, pojmovými mapami, prácou s PC, diskusiou v triedach motivovaní k zodpovednosti a to nielen v oblasti financií.
 • Týždeň finančnej gramotnosti

  Týždeň finančnej gramotnosti

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Týždeň finančnej gramotnosti.

 • Telesná výchova na ľade
  3. 2. 2023

  Pravú zasneženú zimu sme si tento rok v našom regióne naplno zatiaľ neužili, preto sa pani učiteľky rozhodli navštíviť koncom januára spolu so žiakmi 4.ročníka zimný štadión, aby si mohli vychutnať ľadovú plochu. Všetci sa statočne zhostili svojej pohybovej aktivity a bojovali s tvrdým ľadom ako sa patrí. Niektorí žiaci stáli na korčuliach po prvýkrát, prekonali však svoj strach a odvážne sa spolu s ostatnými pustili do šmýkania, korčuľovania i padania. Telesná výchova na ľade otužila nielen naše telá, ale upevnili aj kamarátske vzťahy.  

 • Telesná výchova na ľade

  Telesná výchova na ľade

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Telesná výchova na ľade.

 • Deň tvorivého písania v 3.A
  2. 2. 2023
  Posledný januárový piatok si žiaci našej triedy vyskúšali niekoľko zaujímavých tvorivých techník písania. Počas skupinovej formy práce využívali postupy, ktoré rozvíjali ich tvorivý potenciál, schopnosti imaginácie a stimulovali pisateľské skúsenosti. Aktivity odhaľovali vlastné tvorivé maximum účastníkov, vychádzali z ich emócií, mentálnych schopností, predstavivosti a obrazotvornosti.
   
 • Okresné kolo v Matematickej olympiáde
  31. 1. 2023
  Okresné kolo v Matematickej olympiáde
  Zodpovedná: Ing. Miroslava Jánošová
 • Školský turnaj v stolnom tenise chlapcov
  30. 1. 2023
  Školský turnaj v stolnom tenise chlapcov
  Zodpovední: Mgr. Radoslav Maďar, Mgr. Dušan Kazár
 • Deň tvorivého písania v 3.A

  Deň tvorivého písania v 3.A

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň tvorivého písania v 3.A.

 • Vyhodotenie celoslovenskej súťaže Ypsilon
  27. 1. 2023
  Vyhodotenie celoslovenskej súťaže Ypsilon
  Zodpovedná: PaedDr. Judita Olajošová
 • Beseda s archeologičkou
  27. 1. 2023
  Beseda s archeologičkou
  Zodpovedná: Mgr. Viktória Minárová
 • Ypsilon – slovina je hra
  25. 1. 2023
  Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.
   
 • Robin Hood – Návšteva divadelného predstavenia v DAB v Nitre

 • Robin Hood – Návšteva divadelného predstavenia v DAB v Nitre
  17. 1. 2023
  Robin Hood – Návšteva divadelného predstavenia v DAB v Nitre
  Zodpovedná: PaedDr. Judita Olajošová
 • Pytagoriáda
  21. 12. 2022
  Pytagoriáda 
  Zodpovedná: Ing. Miroslava Jánošová
 • Exkurzia Budapešť

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Budapešť.

 • Pytagoriáda - školské kolo
  21. 12. 2022
  Dňa 7.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo celoslovenskej matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.
  Všetkým zúčastneným žiakom, ďakujeme za snahu a úspešným riešiteľom blahoželáme.
 • Dejepisná olympiáda
  15. 12. 2022
  Dejepisná olympiáda
  Zodpovedná: Mgr. Viktória Minárová
 • Šaliansky Maťko

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Šaliansky Maťko .

 • Šaliansky Maťko – školské kolo
  15. 12. 2022
  Šaliansky Maťko – školské kolo
  Zodpovedná: PaedDr. Judita Olajošová
 • Šaliansky Maťko
  15. 12. 2022

  Školské kolo

  Dňa 14.12. 2022 sa uskutočnila súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského a to v 1. kategórii. Súťaže sa zúčastnilo presne deväť žiakov.
   
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria