Nedeľa 20. 6. 2021

Navigácia

 • Tešíme sa do knižnice
  17. 6. 2021

  Každý školský rok pre nás pripravujú tety z  Tekovskej knižnice krásne divadielka a ponúkajú nám fantastické zážitky v dome plnom kníh. Môžeme sa stať zbojníkmi, vílami, zvieratkami , ba i kráľmi. To všetko sa nám môže stať iba s dobrou knihou plnou úžasných príbehov. Sme prváci, takže sme sa výborne naučili v prvej triede čítať a po prázdninách z nás budú pravidelní čitatelia.

 • Tešíme sa do knižnice

  Tešíme sa do knižnice

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Tešíme sa do knižnice.

 • Besedy so spisovateľkami v Tekovskej knižnici v Leviciach

  Besedy so spisovateľkami v Tekovskej knižnici v Leviciach

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Besedy so spisovateľkami v Tekovskej knižnici v Leviciach.

 • Finančná gramotnosť
  14. 6. 2021

  Vyučovanie finančnej gramotnosti na prvom stupni v našej škole vychádza z  Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR. Do výchovno-vzdelávacieho procesu bola FG implementovaná a realizovaná v jednotlivých predmetoch prierezovo. Počas školského roka boli taktiež zrealizované samostatné aktivity. Žiaci sa na hodinách učili formou hier, online aplikácií, pracovných listov a web stránky www.zlatka.in.sk.

 • Finančná gramotnosť

  Finančná gramotnosť

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Finančná gramotnosť.

 • Zbieranie vrchnákov má zmysel
  11. 6. 2021

  Každoročne sa na našej škole vyzbiera tisíce plastových vrchnákov, ktoré vo vreciach putujú na pomoc deťom s handicapom.  Finančné prostriedky získané za zber vrchnáčikov z plastových fliaš pomáhajú pokryť časť finančne náročných terapií a liečby pre deti s rôznymi typmi postihnutia.

 • Zbieranie vrchnákov má zmysel

  Zbieranie vrchnákov má zmysel

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Zbieranie vrchnákov má zmysel.

 • Čajovňa na hodine PDA

  Čajovňa na hodine PDA

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Čajovňa na hodine PDA.

 • Otvorenie Lesnej školy v Leviciach

  Otvorenie Lesnej školy v Leviciach

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Otvorenie Lesnej školy v Leviciach.

 • Deň detí

  Deň detí

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň detí.

 • Lesná pedagogika
  19. 5. 2021

  Žiaci IV.A triedy sa zapojili do projektu pod názvom „Les ukrytý v knihe“, do ktorého nás pozvali lesní pedagógovia. Čítaním obľúbených kníh o zvieratách a prírode v autentickom prostredí lesa sme zvyšovali čitateľskú a prírodovednú gramotnosť.  Do 11. ročníka celoslovenskej kampane sa zapojili z online prostredia svojich domovov. Na základe prečítaného úryvku, vypracovali zaujímavý pracovný list zameraný na spoznávanie stromov, význam lesov a ich prínosu pre človeka. Takto získali možnosť byť odmenený malým lesným darčekom.

  Mgr. Jana Mojžišová

 • Krabicový totem

  Krabicový totem

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Krabicový totem.

 • Vyhodnotenie súťaže VŠETKOVEDKO
  17. 5. 2021

  1. decembra 2020 sa 43 žiakov z prvého stupňa našej školy zapojilo do súťaže VŠETOVEDKO. Ak sa žiaci vo svojej kategórii zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov, získali titul VŠETKOVEDKO. Ostatní získali titul: VŠETKOVEDKOV UČEŇ.

 • Les ukrytý v knihe

  Les ukrytý v knihe

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Les ukrytý v knihe.

 • „Viem, čo zjem?“ - Deti sa stravujú zdravšie, ale majú málo pohybu
  11. 5. 2021

  Sladené nápoje, neprimerané množstvo sladkostí a fastfood. Tento zvyšujúci sa trend v stravovaní sa už žiaľ prejavuje aj u nás. Nesprávna výživa a nedostatok pohybu môžu pritom poriadne zatočiť so zdravím. Práve preto je nesmierne dôležité, aby si zásady zdravej životosprávy osvojili už deti. Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do realizácie aktivít už piateho ročníka projektu Viem, čo zjem so žiakmi z tretích a štvrtých ročníkov s cieľom podať im cenné vedomosti a informácie o význame zdravého stravovania. 
   

 • Stavanie mája na vyučovaní HUV a VYV v 1.B

  Stavanie mája na vyučovaní HUV a VYV v 1.B

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Stavanie mája na vyučovaní HUV a VYV v 1.B.

 • Výzva - Hurá do školy po svojich

  Výzva - Hurá do školy po svojich

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Výzva - Hurá do školy po svojich.

 • Deň Zeme

  Deň Zeme

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

 • Veselé kamene

  Veselé kamene

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Veselé kamene.

 • Projekt "Viem, čo zjem"

  Projekt "Viem, čo zjem"

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt "Viem, čo zjem".

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne
  fax: 036 622 3560

Fotogaléria