Štvrtok 25. 7. 2024

Navigácia

 • Koncoročný výlet 6.C a 7.B
  4. 7. 2024
  Koncoročný výlet 6.C a 7.B
  Zodpovední: Mgr. Radoslav Maďar, Mgr. Dušan Kazár
 • Chata Haluzačka 2024 (6.C, 7.B)

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Chata Haluzačka 2024 (6.C, 7.B).

 • Zlaté levíča – oceňovanie primátora mesta Levice
  3. 7. 2024
  Zlaté levíča - oceňovanie primátora mesta Levice
  Zodpovedná: Mgr. Dana Slamková
 • Zlaté levíča

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Zlaté levíča.

 • Čítam, čítaš, čítame
  27. 6. 2024
  Dňa 17. 6. 2024 sa v Tekovskej knižnici uskutočnilo vyhodnotenie 32. ročníka čitateľskej súťaže pre žiakov I. stupňa základných škôl v Leviciach "Čítam, čítaš, čítame". Z našej školy sa v 3. kategórii na krásnom druhom miestne umiestnila trieda 3.B pod vedením pani učiteľky Mgr. Liptákovej. Zároveň získal z tejto triedy cenu žiak Filip Frajka za najaktívnejšieho čitateľa. Žiaci si odniesli krásne ceny.
 • Škola v prírode - Ždiar - II.B

  Škola v prírode - Ždiar - II.B

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode - Ždiar - II.B.

 • Škola v prírode Ždiar – Expedícia Belianske Tatry
  26. 6. 2024
  Tretí júnový týždeň naši druháci a žiaci 4.A triedy absolvovali v spolupráci s detskou cestovnou kanceláriou CK Tilia zážitkami nabitý týždeň. Ich ekologický program s názvom Expedícia Belianske Tatry, ktorý sme prežívali „na vlastnej koži“, bol zameraný na objavovanie Belianskych Tatier, vysokohorských biotopov a ich obyvateľov, ako aj na porozumenie životu ihličnatých lesov a pútavú históriu tejto oblasti. Program kládol veľký dôraz na ekologický aspekt, biologickú rozmanitosť, ekologickú rovnováhu, poznávanie krajiny, ochranu prírody a vodstvo.
 • Workshop finančnej gramotnosti
  26. 6. 2024
  14. júna žiaci tretích a štvrtých ročníkov absolvovali workshop finančnej gramotnosti a to v spolupráci s lektormi zo vzdelávacej inštitúcii Mladý podnikavec. Naše deti sa presvedčili, že vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti nie je vôbec nudné a že je možné si ho užívať všetkými zmyslami a prežívanými emóciami.
 • Všetkovedko

  Všetkovedko

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Všetkovedko.

 • Workshop finančnej gramotnosti – 3. a 4.ročník

  Workshop finančnej gramotnosti – 3. a 4.ročník

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Workshop finančnej gramotnosti – 3. a 4.ročník.

 • Pátranie s Levíkom - III.C

  Pátranie s Levíkom - III.C

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pátranie s levíkom - III.C.

 • Škola v prírode - Ždiar

  Škola v prírode - Ždiar

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode - Ždiar.

 • Hry v prírode

  Hry v prírode

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Hry v prírode.

 • Škola v prírode - Bystrá

  Škola v prírode - Bystrá

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode - Bystrá.

 • MAKSÍK – vyhodnotenie matematickej súťaže
  14. 6. 2024
  Do celoročnej matematickej korešpondenčnej súťaže MAKSÍK pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ sa zapojilo 12 druhákov, 19 tretiakov a 16 štvrtákov. Súťaž bola počas školského roka rozdelená do piatich kôl. V každom kole sa riešilo 5 úloh, ktoré boli zakomponované do rozprávok a napínavých príbehov. S Maksíkom deti zažili radosť z objavovania, premýšľania a učenia sa čítať s porozumením.
 • Scratch Cup
  8. 6. 2024
  Scratch Cup
  Zodpovedná: Mgr. Lucia Uhliarová
 • Deň Detí - 6.A, 6.B
  5. 6. 2024
  Deň Detí - 6.A, 6.B
  Zodpovedné: PaedDr. Judita Olajošová, Mgr. Gabriela Macúchová
 • Deň detí - 6.A, 6.B

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Detí - 6.A, 6.B.

 • PIATACI A ŠIESTACI „SPEAKOVALI“ O ZDRAVÍ
  5. 6. 2024
  PIATACI A ŠIESTACI „SPEAKOVALI“ O ZDRAVÍ
  Zodpovedný: Mgr. Radoslav Maďar
 • TRETÍ NAJLEPŠÍ TÍM V HÁDZANEJ JE Z LEVÍC !
  5. 6. 2024
  TRETÍ NAJLEPŠÍ TÍM V HÁDZANEJ JE Z LEVÍC !
  Zodpovedný: Mgr. Radoslav Maďar
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria