Nedeľa 20. 6. 2021

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Peter Kriška, PhD. Riaditeľ
 
 
PaedDr. Scarlet Bieliková Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: IX. A
Zástupca v triede: IX. B
Zástupca v triede: V. A
Zástupca v triede: V. B
Zástupca v triede: V. C
Zástupca v triede: VI. A
Zástupca v triede: VI. B
Zástupca v triede: VI. C
Zástupca v triede: VII. A
Zástupca v triede: VII. B
Zástupca v triede: VIII. A
Zástupca v triede: VIII. B
Zástupca v triede: VIII. C
 
 
Mgr. Gabriela Regászová Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I. A
Zástupca v triede: I. B
Zástupca v triede: I. C
Zástupca v triede: II. A
Zástupca v triede: II. B
Zástupca v triede: II. C
Zástupca v triede: III. A
Zástupca v triede: III. B
Zástupca v triede: III. C
Zástupca v triede: IV. A
Zástupca v triede: IV. B
Zástupca v triede: IV. C
 
 
Alžbeta Ačková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Michaela Adamcová pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Anna Benediková Vychovávateľka
 
 
Katarína Bieliková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Blanka Bónová pedagogická asistentka
 
 
PaedDr. Miroslava Čákyová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
 
 
Mgr. Kvetoslava Čenková Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. B
 
 
Mgr. Martina Dianová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. C
 
 
Mgr. Katarína Dovčíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Evinová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Magdaléna Fabianová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Petra Gašparová pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Gabriela Greksová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Erika Gubová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. A
 
 
Mgr. Gabriela Homoľová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII. A
 
 
Mgr. Martin Horniak Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Miroslava Jánošová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII. A
 
 
Mgr. Ľubomíra Karaffová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. C
 
 
Mgr. Eva Kaszmánová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dušan Kazár Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Natália Kinčiová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. C
 
 
PaedDr. Alžbeta Kiselová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. B
 
 
Mgr. Miloslav Konečný, PhD. Rozvrh
Učiteľ
 
 
Eleonóra Koreňovská Vychovávateľka
 
 
Mgr. Alena Kováčová Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Lauková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Veronika Lauková Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII. B
 
 
Mgr. Martina Liptáková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
 
 
Anna Lišková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Silvia Lüleiová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Patrícia Machalová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jolana Makovicová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Vladimíra Mészárosová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. C
 
 
Roman Mihálka Vychovávateľ
 
 
Mgr. Oľga Mikić Rozvrh
Učiteľka
 
 
Alexandra Miklóšová pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Michaela Mikušková pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Jana Mojžišová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
 
 
Mgr. Mária Motková Rozvrh
pedagogická asistentka
 
 
Bc. Martin Mynár pedagogický asistent
 
 
Mgr. Alica Nedorolíková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
 
 
PaedDr. Judita Olajošová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII. C
 
 
Mgr. Oľga Ovsenáková Rozvrh
Triedna učiteľka: IX. A
 
 
Mgr. Oľga Pacalová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
 
 
Bc. Noémi Piláriková pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Monika Podušková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. C
 
 
Ing. Eva Siekelová Rozvrh
Triedna učiteľka: V. A
 
 
Mgr. Dana Slamková Rozvrh
Triedna učiteľka: V. C
 
 
Eva Slavkovská Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jana Studená Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
 
 
Bc. Jana Sýkorová pedagogická asistentka
 
 
PaedDr. Miriam Szántóová Rozvrh
Triedna učiteľka: V. B
 
 
Mgr. Angelika Štefanková pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Miroslava Tomášeková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Lucia Uhliarová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX. B
 
 
Bc. Veronika Vallová Vychovávateľka
 
 
Michaela Veselovská pedagogická asistentka
 
 
PhDr. Andrea Zeleňanská Rozvrh
Triedna učiteľka: VII. B
 
 
Mgr. Zuzana Zelienková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A

© aScAgenda 2021.0.1271 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.06.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne
    fax: 036 622 3560

Fotogaléria