Štvrtok 8. 6. 2023

Navigácia

Rada školy

Členovia Rady školy
 

 

 • Mgr. Jana Mojžišová

predseda RŠ

 • Ing. Gabriel Sirotňák

delegovaný mestom

 • Ing. Roman Karaffa, PhD.

delegovaný mestom

 • MUDr. Gabriel Földi

delegovaný mestom

 • Mgr. Peter Benček

delegovaný mestom

 • Mgr. Ľubomíra Karaffová

zást. za pedagogických zamest.

 • Ildikó Olajošová

zást. za nepedagogických zamest.

 • Zuzana Papcúnová

zást. za rodičov

 • Mgr. Jana Trnková, PhD.

zást. za rodičov

 • Ján Fraňa

zást. za rodičov

 • Gabriel Török

zást. za rodičov

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria