Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Zástupcovia jednotlivých tried žiackej školskej rady

v školskom roku 2019/2020

3.A – Tomáš Trnka,

3.B – Nina Debrovská,

3.C – Linda Murániová,

4.A – Damián Nevizánsky,

4.B – Melánia Gregušová,

4.C – Samuel Slažanský,

5.A – Dajanka Ďurčová,

5.B – Petra Sabová,

5.C – Zuzana Rebeka Peničková,

6.A – Romana Rechtoríková,

6.B – Liana Piatriková,

7.A – Ema Bordánová,

7.B – Alexandra Balážová,

7.C – Beáta Verešová

8.A – Stela Kristínová,

8. B – Ella Orovnická,

9.A – Tomáš Varga,

9.B – Miriam Szántóová,

Predseda žiackej školskej rady: Alexandra Balážová 7.B

Podpredsedovia žiackej školskej rady:  Liana Piatriková 8.A

Tajomníčka: Miriam Szántóová 9.B

Zberový referent: Stela Kristínová 8.A, Ella Orovnícka 8.B

Zapisovateľ: Tomáš Varga 8.A, Petra Sabóvá 5.B

Asistenti:  Petra Danišová 7.C, Ema Bordánová 7.A

Členovia mestského parlamentu mládeže: Ema Bordánová 7.A

                                                                           Adam Bielik  7.A                          

Koordinátorka žiackej školskej rady: PaedDr. Miriam Szántóová

Zástupcovia koordinátorky: Mgr. Kvetoslava Čenková

                                                  Mgr. Eva Kaszmánová

Výchovný poradca: Mgr. Gabriela Greksová

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria