Nedeľa 10. 12. 2023

Navigácia

                                     

Riaditeľ školy:                   PaedDr. Peter Kriška .PhD                               

                                            e-mail:  riaditel6zslevice@gmail.com

 

Zástupca riaditeľa školy:

ISCED2 :                            PaedDr. Scarlet Bieliková

                                            e-mail:  bielikovas6zslevice@gmail.com

 

ISCED1:                              Mgr. Gabriela Regászová

                                             e-mail:  regaszova6zslevice@gmail.com

 

Vedúca vychovávateľka:

                                            Mgr. Magdaléna  Fabianová

                                             e-mail:  fabianova6zslevice@gmail.com

 

Výchovný poradca:

                                            Mgr. Gabriela Greksová

                                            e-mail:  greksova6zslevice@gmail.com

 

Školský špeciálny pedagóg:

ISCED2:                             Mgr. Anna Evinová

                                             e-mail:  evinova6zslevice@gmail.com

 

ISCED1:                             Mgr. Andrea Laukova

                                             e-mail:  laukova6zslevice@gmail.com

 

 

Vedúca školskej jedálne:      Ildikó Olajošová                   ( 036/ 6223564       

                                               e-mail:  6zsjedalen@gmail.com

 

Tajomníčka školy:                Mgr. Svetlana Gubíková       ( 036/ 6312577

                                               e-mail:  tajomnicka6zslevice@gmail.com

 

Mzdová účtovníčka:             Jana Rácová

                                               e-mail:  racova6zslevice@gmail.com

 

Účtovníčka:                            Denisa Endrészová

                                                e-mail: endreszova6zslevice@gmail.com

                                                           zodpovednaosoba6zslevice@gmail.com

 

Správca  IKT:                        Róbert Pavlák

                                               e-mail:  spravca6zslevice@gmail.com

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria