Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Organizačná štruktúra školy

 

Riaditeľ školy: PaedDr. Peter Kriška, PhD.
riaditel@6zslevice.sk
Zástupca riaditeľa školy:
ISCED2 PaedDr. Scarlet Bieliková
bielikova.scarlet@6zslevice.sk
ISCED1 Mgr. Gabriela Regászová
regaszova.gabriela@6zslevice.sk
Vedúca vychovávateľka Mgr. Magdaléna Fabianová
fabianova.magdalena@6zslevice.sk
Výchovný poradca Mgr. Gabriela Greksová
greksova.gabriela@6zslevice.sk
Školský špeciálny pedagóg
ISCED2 Mgr. Anna Evinová
evinova.anna@6zslevice.sk
ISCED1 Mgr. Andrea Lauková
laukova.andrea@6zslevice.sk
Vedúca školskej jedálne Ildikó Olajošová ( 036 622 3564
jedalen@6zslevice.sk
Administratívny pracovník

Mgr. Svetlana Gubíková
( 036 631 2577

administrativa@6zslevice.sk
Referent personálnej práce a mzdového účtovníctva

Jana Rácová

pam@6zslevice.sk
Ekonóm: Denisa Endrészová
ekonom@6zslevice.sk
 
Správca IKT Róbert Pavlák
spravca@6zslevice.sk
Mgr. Marian Gubík
administrator@6zslevice.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria