Pondelok 27. 9. 2021

Navigácia

Hodnotiaca správa 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

NA STIAHNUTIE

Hodnotiaca_sprava_2019-2020.pdf

NA STIAHNUTIE

Hodnotiaca_sprava_2019-2020.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria