Streda 19. 1. 2022

Navigácia

 • Deň počítačovej bezpečnosti – 30.11.

  Bez počítačov a internetu si náš život už nevieme  predstaviť. Sú samozrejmosťou v takmer každej domácnosti. Kto mohol, prešiel na home office alebo na dištančné vzdelávanie. Vo voľnom čase na internete zverejňujeme svoje fotografie, myšlienky, názory, miesto aktuálneho pobytu a iné osobné údaje...  Akosi zabúdame na bezpečnosť a ochranu. Viac ako 160 miliónov ľudí malo v minulom roku problémy s počítačovou bezpečnosťou. A to je len štatistika Spojených štátov. Celosvetovo sú odhady natoľko znepokojivé, že sa oplatí upozorňovať na tento problém denne, nielen 30. novembra, kedy si pripomíname Deň počítačovej bezpečnosti (Computer security day).

  08.12.2021 07:20 | viac »
 • Pestrá jeseň

  To je názov výstavy výtvarných prác žiakov ISCED 1 s jesennou tematikou. Pri príprave žiaci použili rôzne výtvarné techniky, snažili sa zachytiť náladu a krásnu farebnosť tohto ročného obdobia. Detskými prácami, ktoré pripravili rovnako s radosťou prváci i väčší žiaci, sme vyzdobili interiér školy, kde si ich mohli  pozrieť všetci, ktorí prejavili záujem. Pretože to bola súťažná výstava, žiaci si podľa svojho vkusu vybrali aj víťazov. Porotou sa tak stali všetky deti, ktoré si obrázky pozreli.

   

  30.11.2021 12:02 | viac »
 • Vesmír v našich projektoch, 4.A

  Niekoľko týždňov sme na vyučovacích hodinách prírodovedy odhaľovali tajomstvá a záhady vesmíru. Prostredníctvom skupinovej práce sme sa zoznamovali s našou Mliečnou galaxiou, získavali sme základné informácie o Slnečnej sústave. Pracovali sme s encyklopédiami, využívali kľúčové slová a mapy pojmov. Informácie sme čerpali aj z odborných webových stránok, sledovali sme zaujímavé videá, ktoré nám priblížili život na medzinárodnej vesmírnej stanici.

  24.11.2021 07:56 | viac »
 • Tekvicová paráda
  K jeseni neodmysliteľne patria tekvice. Najznámejším spôsobom výroby dekorácií z tekvice je jej vyrezávanie. Strašidelné vyrezávané tekvice si spájame so sviatkom Halloween, ale zvykli sa používať ešte skôr, než sa tento sviatok začal oslavovať. Lampáše z tekvice sa umiestňovali do okien alebo pred domy. Na našej škole sme si vyzdobené tekvice vystavili na chodbe pred triedy. Celý týždeň sa tak na nás usmievali veselé ale i strašidelné svetlonosy. Tekvicová paráda pochádzala z dielne našich tvorivých žiakov prvého a druhého ročníka, ktorí nám za pomoci rodičov pomohli zachovať tento starý zvyk.
  26.10.2021 19:52 | viac »
 • Exkurzia na farmu „Na háji“ v Devičanoch

  Žiaci 4. B a 7. C sa 12. októbra 2021, v rámci projektu „Zelená škola“ a projektu „Hovorme o jedle“, vybrali na exkurziu na farmu v Devičanoch. Po dodržaní všetkých opatrení, sme prežili krásne slnečné dopoludnie v príjemnom prostredí.
  Na farme nás privítali príjemní majitelia, ktorí s láskou, s radosťou a s veľkým nadšením rozprávali o svojej práci, a zároveň aj koníčku. Po príchode sme sa rozdelili na dve skupiny a každá sa vybrala iným smerom.

  19.10.2021 17:30 | viac »
 • Dokonalé a nedokonalé ovocie a zelenina

  Netradičný vzhľad – skvelá chuť

  Plodiny, ktoré nespĺňajú štandardné požiadavky na tvar či veľkosť, bývajú často vyhadzované a nevyužité. Prostredníctvom rozhovorov so žiakmi a vytvorením si  výstav v triedach, sme poukázali na kvalitné ovocie a zeleninu, ktorých jedinou chybičkou krásy je nedokonalý vzhľad. V prvom rade tak chceme vzdelávať žiakov a pomôcť k zníženiu plytvania potravinami.Podľa odhadov Európskej únie sa v rámci členských štátov v priebehu výrobného procesu vyhodí vyše deväť miliónov ton potravín.

  19.10.2021 12:57 | viac »
 • Týždeň zdravej výživy v 4.A

  Druhý októbrový týždeň sme sa tematicky zamerali na zdravú výživu a prevenciu obezity. Spoločne sme si zrealizovali niekoľko pútavých zážitkových aktivít, ktoré hravou formou poučili a zabavili celý kolektív. Každý deň v tomto týždni sme upriamili svoju pozornosť na jeden z faktorov zdravého životného štýlu. Naše chutné a zdravé desiaty boli dôkazom aplikácie naučeného do praxe. Využili sme rovesnícke vyučovanie, ktoré žiakov naučilo informácie vyhľadávať, spracovať a následne prezentovať kamarátom v triede. Postupne sme sa zamerali aj na potravinovú pyramídu, správny pomer základných živín v dennom jedálničku a nevynechali sme ani skupinovú prácu s témou produktov chovu a pestovania. Spoločne sme si pochutnali na zdravej bryndzovej a rybacej nátierke, domácom kváskovom chlebíku, na cviklových a mrkvových mafinách.

  19.10.2021 17:18 | viac »
 • Európsky týždeň športu 2021
  Európsky týždeň športu sa koná každoročne s cieľom nabádať ľudí k zdravšiemu životnému štýlu. Je dobrou športovou tradíciou našej školy, že sa pravidelne zapájame do tohto celoeurópskeho motivačného projektu. Počas troch týždňov sa naši žiaci prvého stupňa intenzívne venovali nácviku tanca Jerusalema, aby mohli v závere odprezentovať svoje pohybové zručnosti. Okrem dobrej nálady a radosti z pohybu, vnášala spoločná športová myšlienka do jednotlivých zapojených kolektívov aj systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu. Príprava a realizácia tanečnej aktivity spojila v duchu tradície pohybu všetkých milovníkov zdravého životného štýlu, duševnej a fyzickej pohody.
  15.10.2021 07:41 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria