Štvrtok 29. 2. 2024

Navigácia

 • Pisateľská dielňa s Osmijankom
  Veľký kus zábavnej práce s literárnymi textami od Kristy Bendovej majú za sebou žiaci 4.A triedy. Spoločne prelúskali Osmijankove dobrodružstvá, putovali čarovnými krajinami, pátrali s detektívmi po stratenom Osmidunčovi, spoznávali princezné, zvieratká, podvodný svet či lesné tajomstvá.
  29.02.2024 16:48 | viac »
 • Návšteva divadla v Nitre
  Sme nesmierne radi, že s našimi žiakmi opäť navštevujeme divadlá, kiná a rôzne kultúrne podujatia. Dňa 20. 2. 2024 sa naši prváci, druháci a štvrtáci zúčastnili divadelného predstavenia Hlava v hlave, ktoré pripravilo Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre.
  22.02.2024 13:06 | viac »
 • Korčuliarsky kurz
  Žiaci druhého ročníka sa od 5.2. do 9. 2. 2024 zúčastnili korčuliarskeho kurzu. Prvý deň na korčuliach bol trochu nesmelý, ale vďaka trénerom z hokejového klubu sa deti rýchlo s ľadovou plochou spriatelili a s odvahou zvládli všetky hry a nácvik, ktorý pre nich pripravili. Posledný deň kurzu už všetky deti ovládali základy korčuľovania, ale čo je veľmi dôležité, s úsmevom zvládli aj prekážky a pády na ľade. Tešili sa aj diplomom a čokoládovej medaile, ktorá ihneď skončila v brušku. Kurz sme ukončili všetci a bez zranení, ale motivovaní pre tento krásny zimný šport.
  21.02.2024 12:44 | viac »
 • Týždeň finančnej gramotnosti
  Finančná gramotnosť s ktorou sa žiaci na ISCED 1 stretávajú počas celého školského roka vo vyučovacích predmetoch, bola posilnená blokovým vyučovaním v Týždni finančnej gramotnosti.
  14.02.2024 12:52 | viac »
 • Deň bezpečného internetu

  Internet je dnes bežnou súčasťou nášho života. Je pre nás zdrojom informácií, zábavy, možnosťou komunikácie...

  Ale používame ho bezpečne?
  Ako sa v online prostredí chrániť a na čo si dávať pozor?
  Vieme, čo môžeme na internete zverejňovať a čo si radšej nechať pre seba? 

  11.02.2024 20:12 | viac »
 • Besedy s pracovníčkami RÚVZ k projektu: Viem, čo zjem:
  Posledné januárové dni sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili zaujímavých interaktívnych besied, ktoré sa týkali tém pestrej stravy, zdravého životného štýlu a témy: Ovocie a zelenina. Prostredníctvom pútavej prezentácie si zopakovali význam pestrej stravy, spoznávali netradičné ovocie a zeleninu, učili sa ich správne uskladniť. Získavali informácie o význame lokálnych potravín v jedálničku a efektívnej skladbe živín v stravovaní. Na tieto témy budeme nadväzovať aj v druhom polroku, nakoľko sme sa aj v tomto školskom roku zapojili do ôsmeho ročníka programu Nestlé Healthy Kids ako realizátori projektu Viem, čo zjem.
  07.02.2024 20:05 | viac »
 • Čitateľská dielňa v 4.A: Rozprávky bratov Grimmovcov
  Posledné dva februárové týždne sme sa intenzívne venovali v čitateľskom maratóne rozprávkam bratov Grimmovcov. Spoznávali sme osudy hlavných hrdinov a zároveň sme sa snažili preniesť ich hlavné posolstvo aj do nášho každodenného života.
  09.02.2024 13:32 | viac »
 • Korčuľovanie na Zimnom štadióne v Leviciach
  V utorok 16.01.2024 sa žiaci 4. ročníka a 3.A našej školy zúčastnili korčuľovania na Zimnom štadióne v Leviciach. Deti mali z pohybu a hier na ľade veľkú radosť. Počas 90-tich minút nám ukázali svoje korčuliarske schopnosti. Zdatní korčuliari si zdokonaľovali techniku korčuľovania, slabší korčuliari prekonávali strach a postupne sa naučili udržať rovnováhu na ľade, padať, vstávať z ľadu a chodiť na korčuliach. Nikomu nevadili občasné pády a žiaci prežili spolu príjemné predpoludnie plné pohybu a zábavy. To, že na ľade nechýbala dobrá nálada sa môžete presvedčiť na fotografiách.
  23.01.2024 11:48 | viac »
 • Advent v škole
  V najkrajšom období roka, keď sa všetky deti tešia na sneh a Vianoce, sme 18. decembra privítali v škole hostí. Boli to deti z okolitých materských škôl. Naše deti sa veľmi tešili na svojich mladších kamarátov a  bývalé pani učiteľky. Preto prváci, druháci a štvrtáci pre nich s radosťou pripravili vianočný program plný ľudových zvykov a tradícií, ľudových i moderných tancov. Odmenou im bol potlesk a radosť v očkách malých kamarátov.
  23.12.2023 08:19 | viac »
 • Mikulášsky bazár
  Ako každý rok, aj tento rok sme 6. decembra 2023 v priestoroch Športovej haly v Leviciach privítali Mikuláša s basketbalom. Táto tradičná predvianočná akcia našej školy bola opäť spojená s Mikulášskym bazárom. Chodby športovej haly a školy sa premenili na vianočné trhovisko, kde rozvoniaval vianočný punč a medovníčky.
  14.12.2023 11:39 | viac »
 • Deň počítačovej bezpečnosti – 30.11.
  Bez počítačov a internetu si náš život už nevieme  ani predstaviť. Sú samozrejmosťou v takmer každej domácnosti. Vo voľnom čase na internete zverejňujeme svoje fotografie, myšlienky, názory, miesto aktuálneho pobytu a iné osobné údaje...  Akosi zabúdame na bezpečnosť a ochranu.
  02.12.2023 17:02 | viac »
 • Deň ľudových tradícií
  Deň ľudových tradícií na našej škole vznikol vďaka spolupráci učiteľov, žiakov, rodičov našich žiakov, nepedagogických pracovníkov a priateľov školy. Naši žiaci priniesli do školy starodávne predmety, ktoré sa kedysi používali v domácnostiach pri práci, ale aj také, ktorými si zdobili svoje príbytky. Spoločne sme si tak vytvorili výstavku z týchto predmetov. Na výstavke tiež nechýbali časti ľudových odevov. Ľudové kroje sme mali niektorí oblečené aj v tento deň. Pripomenuli sme si tak jedinečnosť a krásu ľudových krojov, z ktorých najpestrejší bol svojrázny tekovský kroj. Pochádza z okolia Tekova a nosil sa najmä v tzv. čilejkárskych obciach Tekovského regiónu.
  12.11.2023 11:45 | viac »
 • Štvrtáci v Krajskej hvezdárni v Žiari nad Hronom
  Naši štvrtáci si obohatili vedomosti získané na vyučovaní o zaujímavé skúsenosti a informácie, ktoré im boli poskytnuté odborníkmi v priestoroch Krajskej hvezdárne v Žiari nad Hronom. Vydali sa za dobrodružstvom slnečnej sústavy, spoznávali jej vnútorné a vonkajšie planéty, preniesli sa cez pásmo asteroidov. So záujmom preleteli cez Saturnove prstence, aby lepšie pochopili, z čoho sú vytvorené.
  13.11.2023 14:08 | viac »
 • 4.A - Po stopách bájky
  Bájky dodnes bavia deti aj dospelých. Niektoré sú humorné, iné zas nastavujú zrkadlo a poukazujú na naše vlastnosti. Na hodinách čítania sme sa zoznamovali s tvorcami bájok a naučili sa vnímať ich odkazy skryté v správaní a konaní zvieracích hrdinov. Už vieme, prečo sa hovorí: „prefíkaný ako líška“ alebo „usilovný ako mravec“.
  13.11.2023 14:28 | viac »
 • SVETOVÝ DEŇ SPORENIA – 31. október
  Posledný deň v októbri sa každoročne označuje ako Svetový deň sporenia. Tento deň pripadol na jesenné prázdniny, preto ho pani učiteľky deťom pripomenuli koncom októbrových a začiatkom novembrových dní. Vyzdvihli dôležitosť sporenia pre vlastnú budúcnosť, zrealizovali aktivity týkajúce sa zaobchádzania s peniazmi. Cieľom bolo diskutovať o dôležitosti rozumného a bezpečného narábania s peniazmi.
  10.11.2023 19:53 | viac »
 • Tekvicová paráda
  K sviatkom jesene neodmysliteľne patrí vyrezávanie svetlonosov a lampášov z tekvíc. Na našej škole si preto každoročne pripomíname túto jesennú tradíciu a spoločne si robíme výstavku z výtvarne spracovaných plodov jesene. Tento rok sme zažali svetielka vyrezaným tekvicovým svetlonosom vo vestibule školy a spríjemnili si tak atmosféru pomaly sa krátiacich dní. Vystavené tekvice sme zaradili do súťaže o tú najzaujímavejšiu.
  10.11.2023 19:58 | viac »
 • Súťažíme v jazykoch s WocaBee
  Naša škola sa zapojila do piateho ročníka inovatívnej súťaže pre školy s názvom Jazykový Wocabee šampionát
  Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok - WocaBee (čít. "vokebí").
  02.11.2023 20:49 | viac »
 • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU
  #BEACTIVE NA SLOVENSKU
  Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe.
  Hlavnou témou je výstižné 
  „#BeActive“, ktoré má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne.
  16.10.2023 14:20 | viac »
 • Záložka do knihy spája školy
  Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do 12. ročníka projektu Záložka do knihy spája školy. Táto výzva opätovne podnecovala triedne kolektívy k aktívnemu čítaniu a výtvarnému stvárneniu literárnych motívov z prečítaných textov.
  16.10.2023 14:21 | viac »
 • Čitateľská dielňa v 4.A – Kamaráti športu
  Z príležitosti Európskeho týždňa športu sme v našej triede zorganizovali čitateľskú dielňu so športovou tematikou a zároveň sa zapojili do 19.ročníka celoslovenského projektu: Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola výnimočnosť. Preto sme sa zhodli na myšlienke, spojiť výnimočnosť našej školy, čím je jej športové zameranie, s rozvojom čitateľských zručností žiakov. Bola to výzva, na začiatku ktorej sme navštívili školskú knižnicu a vypožičali si tituly so športovou tematikou.
  16.10.2023 14:21 | viac »
 • Európsky týždeň mobility
  Európsky týždeň mobility sa koná v týždni od 16. do 22. septembra a má obyvateľom miest a obcí ukázať aj iné alternatíve formy dopravy, na aké sme zvyknutí. Vyhlasovateľom kampane je Ministerstvo životného prostredia SR. Okrem  iného,  posledný deň Európskeho týždňa mobility, 22. september , pripadá na Svetový deň bez áut.
  02.10.2023 13:38 | viac »
 • PLAVECKÝ VÝCVIK V III.A TRIEDE

  V dňoch 18.09.-22.09.2023 III.A trieda absolvovala plavecký výcvik na plavárni v Leviciach. Pod dohľadom inštruktorov p. uč. Kazára a  p. uč. Nedorolíkovej sa žiaci zdokonaľovali v jednotlivých štýloch plávania a neplavci sa venovali základom plaveckej výuky.

  25.09.2023 14:11 | viac »
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
  Ako každý september, aj v tento rok sa na našej škole pristúpilo k slávnostnému otvoreniu školského roka 2023/24 a k privítaniu nových prvákov.
  08.09.2023 22:17 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria