Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Záujmové krúžky

Školský rok 2017/2018

Krúžková činnosť - ISCED 1 

Deň

 Názov krúžku  Vyučujúci  Miesto  Čas  Ročník
 Pondelok   Športový krúžok  Mgr. Pacalová  Veľká telocvičňa  13.30 - 15.00  1. roč.
 Učenie hrou  Mgr. Studená  III.B  13.30 - 15.00  1. roč.
 Relaxáčik  Mgr. Mojžišová  IV.C, kuchynka  13.30 - 15.00  3.- 4. roč.
 Počítačový krúžok  Mgr. Kinčiová  PC 1  13.30 - 15.00  3.- 4. roč.
 Utorok  Zábavná angličtina pre 2. roč.   Mgr. Karaffová  PC 2  13.30 - 15.00  2. roč.
 Mažoretky  Mgr. Čenková  Malá telocvičňa  16:00 - 17:30   1.- 4. roč.
 Výtvarný krúžok - Šikovníček  Mgr. Zelienková  2.A  13.30 - 15.00  1.- 2. roč.
 Športovo-turistický krúž.  Mgr. Čákyová  Malá telocvičňa  13.30 - 15.00  3.- 4. roč.
 Streda  Tanečný krúžok  PaedDr. Kiselová  Malá telocvičňa  13.30 - 15.00  2.- 4. roč
 Gymnastický krúžok  Mgr. Liptáková  Veľká telocvičňa  13.30 - 15.00  2.- 4. roč.
 Gymnastický krúžok  Mgr. Dianová  Veľká telocvičňa  13.30 - 15.00  2.- 4. roč
 Prírodovedný krúžok  Mgr. Podušková      3.- 4. roč.
 Štvrtok  Hudobný krúžok  Mgr. Nedorolíková  2.A  13.30 - 15.00  1.- 4. roč.
 Mladý zdravotník  Bieliková  2.C  16:00 - 17:30  3.- 4. roč.
 Piatok  Šikovné ruky  Slavkovská    15.30 - 17.00  1.- 4. roč.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria