Streda 24. 7. 2024

Navigácia

 • Dňa 2.3 a 5.3. 2020  sa na našej škole v ŠKD  uskutočnila beseda so zdravotnou sestrou – p. Oľgou Szalmovou. Zúčastnili sa jej žiaci 1. až 4. ročníka so svojimi pani vychovávateľkami . Dozvedeli sa veľa užitočných informácií o poskytovaní prvej pomoci pri zastavení dýchania a srdcovej činnosti, ako postupovať pri ošetrení zlomenín a drobných poranení , ako aj vedieť zavolať prvú pomoc .Na záver všetky aktivity si mohli sami prakticky vyskúšať, maskovanie rany , podávanie  umelého dýchania na figuríne a zopakovali si , čo  dôležité  sme  sa   naučili. Veríme, že  tieto  poznatky  budú  môcť  deti využiť  pri  úrazoch  doma, v prírode a tak  niekomu  zachrániť život.

  29.03.2020 12:50 | viac »
 • Fašiangy sú časom veselosti, hodovania a zábavy. Do tohto obdobia neodmysliteľne patrí aj karneval, ktorý je jedným z tradičných podujatí našej školy. Dňa 25.2.2020 zavítali do našej telocvične piráti Mário a Ančovička z agentúry StepUp, ktorý sprevádzali deti tohtoročným karnevalom. Rozprávkovo vyzdobená telocvičňa privítala rôzne originálne masky, ktoré si deti pripravovali už celé týždne. Spolu s pirátmi hľadali stratený poklad, súťažili, tancovali a zabávali sa. Deti z výtvarného krúžku prispeli do programu maľovaním na tvár. Celé popoludnie sa nieslo v znamenitej nálade a všetkým pohrával na tvári bezstarostný úsmev, ktorý bol znamením spokojnosti z príjemne stráveného popoludnia. Už teraz sa tešíme na budúcoročnú karnevalovú zábavu.

  29.03.2020 12:48 | viac »
 • Škola na kolesách

  15.1-16.1.2020  navštívila našu školu vzdelávacia divadelná skupina „ Škola na kolesách“. Herci nám predviedli vtipné interaktívne scénky, ktoré boli zamerané na pravidlá spoločenského správania sa. Do predstavenia sa zapájali aj deti a tak ovplyvňovali priebeh deja a z niektorých sa na chvíľu stali herci. Z predstavenia si všetci odniesli nielen pekný umelecký zážitok, ale aj mnoho vedomostí o slušnom správaní, medziľudských vzťahoch a úctivej komunikácii.

  06.03.2020 17:31 | viac »
 • Fašiangové tvorivé dielne

  Čas od Troch kráľov po Popolcovú stredu je každému známy ako fašiangy. Je to obdobie plné veselosti, dobrého jedla a bujarých zábav. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry, v rámci ktorých sa vykonávali rôzne magické úkony.   Aj v ŠKD si toto obdobie pripomíname prostredníctvom karnevalu a tvorivých dielní, ktoré sa konali 5.2.2020 v školskej jedálni. Opäť sme pozvali rodičov s deťmi, aby sme spoločne vytvorili pestrofarebné karnevalové masky a klaunov, ktorými sme vyzdobili interiér školy. Samozrejme nechýbalo ani tradičné jedlo týchto dní, ktoré rozvoňalo celú školu – výborné fánky, upečené počas tvorivých dielní. Aj prítomné mamičky však predviedli svoje kuchárske umenie a na fašiangovú hostinu prispeli svojimi dobrotami, koláčikmi a pagáčikmi.

   

   

  06.03.2020 17:30 | viac »
 • Chladnejší vzduch, prvé snehové vločky,  rozsvietené a ozdobené stromčeky – to všetko je predzvesťou prichádzajúcich Vianoc. K Vianociam neodmysliteľne patrí aj špecifická výzdoba našich domovov. Preto sme pozvali do školy rodičov a deti, aby v tvorivých dielňach vyrobili vianočné dekorácie, ktorými vyzdobíme školu a obohatíme sortiment výrobkov vianočnej tržnice. V príjemnej atmosfére školskej “rodiny”, za zvuku kolied a vône teplého čaju i koláčikov, sa pod rukami šikovných umelcov rodili krásne ikebany, netradičné vianočné gule, svietniky, stromčeky a všelijaké trblietavé vianočné okrasy. Večer nám ubehol v milej spoločnosti veľmi rýchlo a všetkých nás, i prostredníctvom krásnych výrobkov, nastrojil do nádhernej vianočnej nálady.

  24.02.2020 10:34 | viac »
 • Ani sme sa nenazdali a je tu opäť jeseň.

  Jeseň je jedným z najkrajších ročných období, plná farieb a jesenných plodov. Ponúka nám množstvo prírodného materiálu, ktorý je dobre využiteľný na tvorbu jedinečných dekorácií. Preto sme sa rozhodli z týchto nazbieraných prírodnín vytvoriť krásne dielka. Dňa 16.10.2019 sme pozvali do školského klubu rodičov a starých rodičov, aby spolu s deťmi strávili príjemné popoludnie a popustili uzdu svojej fantázii a kreativite. Tak vzniklo množstvo krásnych jesenných dekorácií a ikebán z pestrofarebného lístia, gaštanov, orechov, šišiek a iných prírodnín a vyzdobených tekvíc, ktoré sme použili na zútulnenie vstupnej haly školy.

  Ďakujeme všetkým zúčastneným za príjemne strávený tvorivý podvečer.

  24.02.2020 10:29 | viac »
 • Aj tento rok sme využili krásu jesennej prírody a jej plody v tvorivých dielňach, ktoré usporiadalo Centrum kultúry Junior pod názvom Tekvicová slávnosť. Zúčastnili sme sa ich s deťmi 2.ročníka , ktoré si so sebou priniesli nielen materiál, ale aj množstvo kreatívnych nápadov. Na stoloch boli pripravené tekvice a našou úlohou bolo dotvoriť ich. Pod rukami detí vznikali rôzne rozprávkové bytosti strašidielka , svetlonosi z tekvíc, do ktorých sme zapálili sviečky. Spoločne sme sa tešili z vytvorených dielok, ktoré  sa stali súčasťou výstavky a ešte dlho ich obdivoval každý, kto vkročil do priestorov CK Junior.

  Deti boli na záver za svoje tvorivé schopnosti odmenené.

   

   

  25.02.2020 12:09 | viac »
 •    V novembri sme si na škole opäť pripomenuli Európsky týždeň boja proti drogám,ktorého cieľom je zamerať sa na prevenciu zneužívania
  návykových látoka zníženie dopytu po nelegálnych drogách najmä u mladých.
  V pondelok 18.11.2019 odznela k tejto téme relácia v ktorej boli žiaci,okrem iného,informovaní o možnosti oboznámiť sa s poučným
  materiálom o na nástenke vo vestibule s názvom : RAJ PLNÝ UTRPENIA .
  V priebehu týždňa sa usutočnilo aj fotografovanie triednych kolektívov ISCED 1 v rámci projektu ČERVENÝ A ZELENÝ DEŃ.
   
  07.02.2020 11:28 | viac »
 •   Turistická vychádzka

   
        Dňa 25.9.2019 v príjemný jesenný deň sa vybrali deti z piatich oddelení ŠKD na turistickú vychádzku.Prváci a druháci v doprovode
  svojich pani vychovávateliek opustili mesto a poľnými cestičkami kráčali jesennou prírodou smerom na Margitu.Šuchot opadaného
  lístia , vôňa vylisovaného hrozna a sprievodný štekot strážcov viníc a záhrad nás sprevádzali aj pri vstupe do Studenej doliny.
        Olovrant v lone krásnej prírody nikdy nechutil lepšie ! A keď sme sa príjemne unavení , ale veselo rozdžavotaní vracali do školy
  sľúbili sme si , že na jar si vychádzku určite zopakujeme !
   
  14.01.2020 12:31 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria