Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

 • MATEMATICKÝ KLOKAN 2024
  Viac ako 74 000 odvážlivcov sa aj tento rok 26.marca 2024 popasovalo s úlohami medzinárodnej súťaže Matematický klokan.  Súťaž prebiehala prezenčne. Medzi súťažiacimi nechýbali ani žiaci z našej školy, 54 žiakov z ISCED 1. Presne 25 žiakov 1.ročníka, 2 žiaci 2.ročníka, 17 žiakov 3.ročníka a 10 žiakov 4.ročníka.
  31.05.2024 12:56 | viac »
 • Biologická olympiáda - okresné kolo
  Dňa 15.5.2024 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády v kategórii F - mladší žiaci (3.-4. roč. ZŠ) "Zvedavé veveričky" v zložení:
   
  • Ivka Dobrevová a Filip Frajka z III.B,
  • Dorka Mészárosová z III.C, 
  • Alexis Šinková a Lujza Mészárošová zo IV.C triedy.
  23.05.2024 13:18 | viac »
 • Pytagoriáda - okresné kolo
  Dňa 09.04.2024 sa na našej škole uskutočnil 45. ročník okresného kola matematickej Pytagoriáday.
   
  kategórii P3 úspešnými riešiteľmi sa stali Ivan Valach, III.BFilip Frajka, III.B.

  kategórii P4 úspešným riešiteľom bol Jakub Kraus, IV.C.

  Blahoželáme!


   
  22.04.2024 12:20 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Ďakujeme našim žiakom Lujze Mészárosovej a Jakubovi Krausovi zo IV.C za úspešnú reprezentáciu našej školy v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa uskutočnila v piatok 5. apríla.

  12.04.2024 12:47 | viac »
 • Slávik Slovenska - školské kolo
  Dňa 4.4.2024 sa uskutočnila súťaž v speve ľudových piesní s názvom Slávik Slovenska. Víťazi triednych kôl sa predstavili v troch kategóriách a predviedli svoje spevácke talenty.
  15.04.2024 13:17 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

  Obvodné kolo

  I. kategória


   
  15.03.2024 13:38 | viac »
 • Inkluzívna športová olympiáda
  Dňa 15.2.2024 sa konal v Športovej hale v Leviciach 1. ročník Inkluzívnej športovej olympiády žiakov so ŠVVP zo základných a špeciálnych základných škôl Nitrianskeho kraja. Olympiádu organizovala Spojená škola internátna Z. Nejedlého Levice v spolupráci so ZŠ Saratovská 85 Levice.
  14.03.2024 17:54 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín - školského kolo

  Školské kolo

  I. kategória

  28.02.2024 20:45 | viac »
 • Vyhodnotenie súťaže Ypsilon – slovina je hra
  Ypsilon – slovina je hra - je zábavná korešpondenčná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Súťaž sa uskutočnila 7. decembra 2023. Do súťaže sa zapojilo 392 škôl a 11 660 súťažiacich z celého Slovenska. Z našej školy sa zapojili 23 žiaci z 3. a 4. ročníka.  Malí riešitelia dostali test so zaujímavými úlohami a 45 minút písali, kreslili, spájali... Každý súťažiaci dostal diplom a malý darček. Súťažiaci s úspešnosťou viac ako 80% získavali diplom s vyobrazenou zlatou medailou. Všetci súťažiaci s úspešnosťou 100% získali vecný dar a zároveň boli zaradení do zlosovania o 5 cien v každej kategórii. A že sú naši žiaci šikovní,  dokazujú ich veľmi pekné výsledky.
  05.02.2024 17:52 | viac »
 • Šaliansky Maťko - školské kolo
  Posledný decembrový týždeň sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. V jednotlivých kategóriách sa úspešne umiesnili títo žiaci:
   
  13.03.2024 16:52 | viac »
 • Pytagoriáda - školské kolo
  Dňa 11. decembra 2023 sa konalo školské kolo matematickej Pytagoriády. Svoje matematické schopnosti, zručnosti a nadanie si prišli v tento deň otestovať najlepší matematikári z 3., 4. a 5. ročníkov. Úspešným riešiteľom blahoželáme.
   
  19.12.2023 13:43 | viac »
 • iBobor - Výsledky celoslovenského kola
  V dňoch 6. – 10. 11. 2023 sa uskutočnila medzinárodná informatická online súťaž iBobor, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci 2., 3. a 4. ročníka.
  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Zároveň súťaž podporuje u žiakov čítanie s porozumením, kreatívnosť a logické myslenie
  23.11.2023 09:02 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria