Štvrtok 29. 2. 2024

Navigácia

 • Hviezdoslavov Kubín - školského kolo

  Školské kolo

  I. kategória

  28.02.2024 20:45 | viac »
 • Vyhodnotenie súťaže Ypsilon – slovina je hra
  Ypsilon – slovina je hra - je zábavná korešpondenčná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Súťaž sa uskutočnila 7. decembra 2023. Do súťaže sa zapojilo 392 škôl a 11 660 súťažiacich z celého Slovenska. Z našej školy sa zapojili 23 žiaci z 3. a 4. ročníka.  Malí riešitelia dostali test so zaujímavými úlohami a 45 minút písali, kreslili, spájali... Každý súťažiaci dostal diplom a malý darček. Súťažiaci s úspešnosťou viac ako 80% získavali diplom s vyobrazenou zlatou medailou. Všetci súťažiaci s úspešnosťou 100% získali vecný dar a zároveň boli zaradení do zlosovania o 5 cien v každej kategórii. A že sú naši žiaci šikovní,  dokazujú ich veľmi pekné výsledky.
  05.02.2024 17:52 | viac »
 • Šaliansky Maťko - školské kolo - 2. kategória
  Posledný decembrový týždeň sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. V 2. kategórii sa úspešne umiestnili títo žiaci:

  1. miesto - Jakub Kraus, 4.C
  2. miesto - Maroš Gubík, 5.A
  3. miesto - Lujza  Mészarosová, 4.C

   
  22.12.2023 07:42 | viac »
 • Pytagoriáda - školské kolo
  Dňa 11. decembra 2023 sa konalo školské kolo matematickej Pytagoriády. Svoje matematické schopnosti, zručnosti a nadanie si prišli v tento deň otestovať najlepší matematikári z 3., 4. a 5. ročníkov. Úspešným riešiteľom blahoželáme.
   
  19.12.2023 13:43 | viac »
 • iBobor - Výsledky celoslovenského kola
  V dňoch 6. – 10. 11. 2023 sa uskutočnila medzinárodná informatická online súťaž iBobor, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci 2., 3. a 4. ročníka.
  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Zároveň súťaž podporuje u žiakov čítanie s porozumením, kreatívnosť a logické myslenie
  23.11.2023 09:02 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria