Piatok 24. 5. 2024

Navigácia

 • Vyhodnotenie súťaže Čítam, čítaš, čítame
  Tekovská knižnica v Leviciach oslavuje tento rok svoje 70. výročie. Jednou z aktivít bohatej činnosti Tekovskej knižnice je aj čitateľská súťaž pre žiakov 1. stupňa základných škôl v meste Levice s názvom Čítam, čítaš, čítame. Táto skvelá súťaž má tiež svoje menšie jubileum, pretože v tomto roku je to už jej 30. vyhodnotenie. Podujatie, kde si malí čitatelia 2. až 4. ročníkov prevzali svoje ocenenia, malo naozaj výnimočnú úroveň.
  21.06.2022 14:35 | viac »
 • MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V KARATE A KOBUDO
  Dňa 18.6.2022 sa konali MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V KARATE A KOBUDO. Naša žiačka Miriam Wágnerová z 3.A triedy sa umiestnila na krásnom 1. mieste v kategóriách:
  22.06.2022 20:19 | viac »
 • MAKSÍK – vyhodnotenie matematickej súťaže
  Do celoročnej matematickej korešpondenčnej súťaže MAKSÍK pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ sa zapojilo 18 druhákov, 14 tretiakov a 7 štvrtákov. Súťaž bola počas školského roka rozdelená do piatich kôl. V každom kole sa riešilo 5 úloh, ktoré boli zakomponované do rozprávok a napínavých príbehov. S Maksíkom deti zažili radosť z objavovania, premýšľania a učenia sa čítať s porozumením.
  19.06.2022 19:07 | viac »
 • SUPERfinále basketbalovej súťaže zručností
  V dňoch 13. – 14. 6. 2022 sme sa zúčastnili SUPERfinále basketbalovej súťaže zručností v Šamoríne.
  Našu školu reprezentovalo 12 žiakov z tretieho a štvrtého ročníka: Mattew Duncan Budai, Richard Fraňa, Mathias Gejdoš, Matej Kraus, Boris Krkoš, Jasmine Malá, Simeon Mirják, Timothy Sivák, Tomáš Šafár, Sára Šípošová, Ashley Tuhá, Maxim Výbera.
  16.06.2022 14:39 | viac »
 • Vyhodnotenie matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN 2022
  Do najväčšej matematickej medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorá sa konala 11. apríla 2022 sa zapojilo 34 žiakov, z toho 16 žiakov 2. ročníka, 6 žiakov 3. ročníka, 3 žiaci 4. ročníka a 9 žiakov 5. ročníka.  Súťaž prebiehala prezenčne, ale keďže je súťaž spoplatnená, žiaci, ktorí v deň konania súťaže chýbali si mohli súťažné úlohy vyriešiť v domácom prostredí - online. Z našej školy túto možnosť využilo 6 žiakov.
  15.06.2022 12:56 | viac »
 • Basketbalová súťaž zručností
  Okresné kolo - 1. miesto
  24.05.2022 15:15 | viac »
 • VŠETKOVEDKO  2022

  Vyhodnotenie

   

  12.05.2022 09:42 | viac »
 • Slávik Slovenska – školské kolo

  Dňa 4. mája sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Slávika Slovenska. V prvej súťažnej kategórii sa zúčastnili žiaci 1. – 3. ročníka.

  11.05.2022 11:50 | viac »
 • Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v plávaní 26. 4. 2022 v Topoľčanoch


  Zúčastnených: 7 žiakov 2.-4. ročníka

  Výsledky:

  04.05.2022 13:29 | viac »
 • McDonald's Cup
  Dňa 20.4.2022 sme sa zúčastnili ako každoročne súťaže McDonald's Cup na Cirkevnej škole. V konkurencii družstiev KSŠ, 1 ZŠ, 6 ZŠ sme obsadili 3.miesto. Na okresné kolo sme nepostúpili.
  04.05.2022 13:11 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Dňa 8.4.2022 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V 1. kategórii v prednese prózy sa umiestnila na 2. mieste Hanka Kurpašová zo IV.C triedy.

  Blahoželáme.

  Mgr. N. Kinčiová

  10.04.2022 19:10 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

  Dňa 25.3.2022 sa uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V 1. kategórii v prednese prózy sa umiestnila na 1. mieste Hanka Kurpašová zo IV.C triedy a postúpila do okresného kola, ktoré sa uskutoční 8.4.2022.

  Blahoželáme a držíme palce.

  10.04.2022 19:09 | viac »
 • Pytagoriáda – okresné kolo

  Vyhodnotenie okresného kola
  43. ročník
  2021/2022

   

  10.04.2022 18:58 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín 2022 - školské kolo

  Dňa 17. 3. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže  Hviezdoslavov Kubín. Tento rok to je už 68. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a  divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. V I. kategórii súťažili deti 2. – 4. ročníka. Účastníkov bolo 21 a porota v zložení Mgr. Ľubomíra Karaffová, Mgr. Zuzana Zelienková a Paed.Dr. Alžbeta Kiselová rozhodla podľa výkonov prednášajúcich nasledovne:                                                                                                   

  11.05.2022 11:54 | viac »
 • Šaliansky Maťko - školské kolo

  Recitačná súťaž Šaliansky Maťko sa uskutočnila 18. a 20. januára a 14. februára 2022. Súťažilo sa v troch kategóriách:

  I. kategória - 2. a 3. ročník
  II. kategória – 4. a 5. ročník
  III. kategória – 6. a 7. ročník

   

  18.02.2022 13:09 | viac »
 • Pytagoriáda
  Vyhodnotenie školského kola
  43. ročník
  2021/2022
  21.01.2022 11:41 | viac »
 • Galaxycodr – výhra je naša!
  Výsledky súťaže sú známe a s hrdosťou vám oznamujeme, že naša Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice, ako jediná v Nitrianskom kraji vyhrala vybavenie novej počítačovej učebne – 15 žiackych notebookov, 1 učiteľský notebook, 1 dataprojektor a 1 wifi router. Naša spoločná radosť z výhry sa zdvojnásobila, keď sme sa dozvedeli, že v kategórii jednotlivcov bola vyžrebovaná naša žiačka zo 4.C triedy, ktorá získala herný notebook s podsvietenou klávesnicou. Výhre sa všetci veľmi tešíme!
  07.12.2021 07:55 | viac »
 • Slávik Slovenska
  Príchod jesene sa na našej škole vítal spevom slovenských ľudových piesní. Na hodinách hudobnej výchovy boli zvolení žiaci z jednotlivých tried, ktorí postúpili do školského kola. Dňa 4. októbra sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. V jednotlivých kategóriách sa speváckej súťaže zúčastnilo spolu 23 žiakov.
  10.10.2021 12:07 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria