Streda 25. 5. 2022

Navigácia

Máj, máj, máj zelený

S májom, ktorý sa pokladá za mesiac lásky, sa v tradičnej kultúre slovenského ľudu spájali mnohé pôvabné zvyky s ľúbostným zameraním. Na dedinách sa máje stavali na začiatku mesiaca, zvyčajne v poslednú aprílovú noc.  Bola to úloha mládencov, ktorí na zelený vrcholec odrezaného stromu naviazali pestrofarebné stuhy a takto vyzdobené máje stavali dievčatám na znak úcty a aj ako prejav lásky.         

Pri stuhami ozdobenom máji na školskom dvore, v piatok, 29. apríla, sa stretli žiaci našej školy. Nechýbal spev a dobrá nálada. O kultúrny program sa postarali žiačky navštevujúce Hudobný krúžok. Dievčence oblečené v nových ľudových krojoch zaspievali ľudové piesne a zatancovali pripravené ľudové tance. Popoludňajšiu akciu školy prišli podporiť aj rodičia našich žiakov. Sme radi, že v tento slnečný deň sme spoločne zachovali tradíciu stavania májov na našej škole.

Mgr. Alica Nedorolíková
vedúca Hudobného krúžku

Fotoalbum:

   

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria