Nedeľa 26. 3. 2023

Navigácia

Deň tvorivého písania v 3.A

Posledný januárový piatok si žiaci našej triedy vyskúšali niekoľko zaujímavých tvorivých techník písania. Počas skupinovej formy práce využívali postupy, ktoré rozvíjali ich tvorivý potenciál, schopnosti imaginácie a stimulovali pisateľské skúsenosti. Aktivity odhaľovali vlastné tvorivé maximum účastníkov, vychádzali z ich emócií, mentálnych schopností, predstavivosti a obrazotvornosti.
 

Počas niekoľkých vyučovacích hodín, ktoré sa niesli v téme: živočíšna ríša – pracovali žiaci s brainstormingom, pojmovou mapou, voľným písaním. Zdokonalili sa v tvorbe akrostichu, v slovnom rebríku, v tvorení básne haiku. Sebareflexiu aplikovali v aktivite: Mojich sedem tvárí. Svoje komunikačné zručnosti využili pri tvorbe zvieracích esemesiek, ktoré výtvarne dotvorili. Radostná a tvorivá atmosféra viedla žiakov k pozitívnej reflexii vlastnej činnosti počas celého dňa.

Triedna učiteľka: PaedDr. M. Čákyová, MBA

Fotoalbum:


         

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria