Utorok 16. 4. 2024

Navigácia

Týždeň finančnej gramotnosti

V dňoch 30.1.- 3.2.2023 prebiehal na ISCED 1 TÝŽDEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. Žiaci boli krížovkami, rébusmi, pojmovými mapami, prácou s PC, diskusiou v triedach motivovaní k zodpovednosti a to nielen v oblasti financií.

Formou blokového vyučovania si deti vyskúšali nakupovanie, orientáciu v pokladničnom bloku, porovnávanie cien v jednotlivých obchodoch, oboznámili sa aj reklamáciou pri poškodenom tovare. Zostavili rebríčky vlastných hodnôt. Spoznali rozdiel medzi hnuteľným, nehnuteľným majetkom. Vytvorili rozpočet vlastnej domácnosti s príjmami i výdavkami. S pani učiteľkami zrealizovali mnoho ďalších úžasných aktivít, ktoré viedli k praktickému využitiu v bežnom živote.

Koordinátor FG: Mgr. J. Mojžišová

Fotoalbum:

 

         

      

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria