Nedeľa 26. 3. 2023

Navigácia

Kyberšikanovanie

Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Je to forma šikanovania, pri ktorej sa používajú nové technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón. Prebieha vo virtuálnom priestore s využitím rôznych služieb a nástrojov, ako sú e-mail, Messenger, Skype, čet, sociálne siete, stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty.

S problematikou a prevenciou kyberšikanovania sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zoznamovali na hodinách informatiky. Dozvedeli sa, čo všetko patrí do tejto oblasti nástrah: urážky, nadávky, vyhrážanie, zastrašovanie, vydieranie, šírenie nepravdivých informácií, zverejnenie trápnych a intímnych alebo upravených fotografií a videí, vytváranie falošných a posmešných profilov... Žiaci postrehli, že napriek predstave, že za kyberšikanovaním sa skrýva neznámy útočník z internetu, najčastejšie šikanuje niekto, koho deti poznajú zo svojho okolia, s kým sa stretávajú naživo. Ibaže konflikty z reality riešia spolu vo virtuálnom svete.

Prostredníctvom rozprávky Hrubokrk zo seriálu OVCE.sk a zážitkových aktivít „Čo sa stane s mojou fotografiou na internete“ a „Fotky, ktoré nepatria na internet“ si priblížili príbehy o kybernetickom šikanovaní. Aktivity boli zamerané na zvyšovanie citlivosti detí voči svojmu prežívaniu a prežívaniu druhých cez prepojenie s vlastným zážitkom, ako by sa ony samé cítili v podobnej situácii. Deti sa naučili, že v každej situácii majú aj kúsok svojej zodpovednosti a môžu sa slobodne rozhodovať. Môžu si rozmyslieť, ako sa voči iným budú správať na internete, či už zo zábavy alebo z túžby po pomste. Diskutovali o tom, ako môžu kyberšikane zabrániť a chrániť sa pred ňou dodržiavaním zásad bezpečného internetu, zablokovaním nechcených ľudí, zálohovaním si správ s kyberšikanou, overovaním si identity svojich online priateľov a požiadaním o pomoc svojich rodičov alebo učiteľov.

 • Ak vidíte, že niekoho šikanujú, povedzte o tom dospelým.
 • Keď dobrí ľudia budú ticho, zlo môže ľahko zvíťaziť.
 • Možno sám nezastavíš niekoho silnejšieho, ale keď sa spojíte, dokážete to.
 • To čo sa nám zdá ako maličkosť, môže byť pre iného veľmi zraňujúce.
   

Na záver si žiaci spoločne vytvorili plagáty zamerané na prevenciu týchto negatívnych javov.

Mgr. Natália Kinčiová, vyučujúca INF

Fotoalbum:

 

     

         

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria