Štvrtok 29. 2. 2024

Navigácia

Návšteva u pána primátora RNDr. Jána Krtíka

Žiaci 3. B triedy si v utorok,27. júna,  spríjemnili posledné dni školského roka návštevou primátora nášho mesta.
Pred návštevou sme si prezreli Námestie hrdinov, okolité historické budovy, kostoly, školy, poštu, a aj schátranú budovu Domu kultúry Družba. Obohatili sme si a zopakovali získané poznatky z vlastivedy.

Na mestskom úrade nás usadili v sobášnej sieni a privítali vedúce osobnosti mesta: pán primátor, obaja zástupcovia primátora, pán prednosta. Najskôr sme sa dozvedeli o pracovnej náplni každého pracovníka mestského úradu, ako si navzájom pomáhajú a dopĺňajú sa, aby vždy dosiahli stanovený cieľ. Dozvedeli sme sa napríklad, odkiaľ získava mesto financie, aké akcie realizuje pre deti a širokú verejnosť. Pútavým rozprávaním nám sprostredkovali aj históriu budovy mestského úradu. Pán primátor pre svoju zaneprázdnenosť pobudol s nami len chvíľu a ponáhľal sa za ďalšími svojimi povinnosťami. Naši žiaci mu pred odchodom darovali darčeky a dievčatá aj krásne zaspievali.
Ďalej nás priestormi mestského úradu sprevádzal zástupca primátora pán Benček. Prešli sme sa chodbami úradu, popri kanceláriách a skončili sme na malom námestí úradu. Zážitkom bolo, že sme si mohli sadnúť do kresiel v rokovacej miestnosti, kde sme nabrali odvahu a veľa sme sa pýtali. Neskôr nám pán zástupca ukázal aj svoju kanceláriu, kde nás čakala sladká odmena.
Žiaci odchádzali z úradu spokojní a obohatení o nové poznatky. V závere stretnutia nás ešte potešili i drobnými darčekmi.
Ďakujeme pánovi primátorovi, že pri svojej časovo náročnej práci si našiel na nás čas. Zároveň ďakujeme pánovi prednostovi a mamičke našej žiačky pani Obickej za zrealizovanie nášho nápadu.


Zapísala: PaedDr. A. Kiselová

Fotoabum:

 

      

      

      

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria