Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

PREZENTÁCIA ROĆNÍKOVÝCH PRÁC

PREZENTÁCIA ROĆNÍKOVÝCH PRÁC
Zodpovedná: Mgr. Oľga Ovsenáková

Utorok 30. mája 2023 prezentovali siedmi žiaci 2. stupňa svoje ročníkové práce.
Zúčastnili sa: Tomáš Trnka - VI. A, Tomáš Orság - VI.A, Karolína Košíková - VI.B, Michal Švec - VI.B, Linda. Murániová - VI.C, Alissa Pahulyi - VI.C, Sára Bencsíková - VIII.C.
Porota hodnotila štýl ústneho podania, cieľ prezentácie, primeranosť témy, štruktúru, zrozumiteľnosť, kontakt s poslucháčmi, kreativitu, využitie obrázkov, fotografií a demonštrovaných pomôcok.
1. miesto: Michal švec - Lietadlá
2. miesto: Tomás Ország - Národné parky
3. miesto: Linda Murániová - 2. svetová vojna
Ďakujeme pani učiteľkám, ktoré prezentujúcich žiakov usmerňovali.
Všetci boli odmenení peknou knihou a diplomom.

Fotogaléria: https://6zslevice.edupage.org/news/#photos:album:784

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria