Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Ako každý september, aj v tento rok sa na našej škole pristúpilo k slávnostnému otvoreniu školského roka 2023/24 a k privítaniu nových prvákov.

V pondelok 4.septembra 2023 sa brány školy otvorili aj pre našich nových prváčikov. Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24 prebehlo za účasti pána primátora RNDr. Jána Krtíka a nášho pána riaditeľa PaedDr. Petra Krišku, PhD. Pani učiteľky Nedorolíková a Barjaková si pripravili so žiakmi prvého a druhého stupňa krátky kultúrny program. Triedne pani učiteľky si potom svojich prváčikov odviedli do tried.

Fotoalbum:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria