Utorok 16. 4. 2024

Navigácia

Kyberšikanovanie

Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Je to forma šikanovania, pri ktorej sa používajú nové technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón. Prebieha vo virtuálnom priestore s využitím rôznych služieb a nástrojov, ako sú e-mail, Messenger, Skype, čet, sociálne siete, stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty.

S problematikou a prevenciou kyberšikanovania sa aj tento rok žiaci tretích a štvrtých ročníkov zoznamovali na hodinách informatiky. Dozvedeli sa, čo všetko patrí do tejto oblasti nástrah: urážky, nadávky, vyhrážanie, zastrašovanie, vydieranie, šírenie nepravdivých informácií, zverejnenie trápnych a intímnych alebo upravených fotografií a videí, vytváranie falošných a posmešných profilov... 

Prostredníctvom rozprávky Hrubokrk zo seriálu OVCE.sk a zážitkových aktivít Čo sa stane s mojou fotografiou na internete“ a Fotky, ktoré nepatria na internet“ si priblížili príbehy o kybernetickom šikanovaní. Aktivity boli zamerané na zvyšovanie citlivosti voči svojmu prežívaniu a prežívaniu druhých. Deti sa naučili, že v každej situácii majú aj kúsok svojej zodpovednosti a môžu si rozmyslieť a slobodne sa rozhodnúť, čo zverejnia na internete, ako sa voči iným budú správať, či už zo zábavy alebo z túžby po pomste. Diskutovali o tom, ako môžu kyberšikane zabrániť a chrániť sa pred ňou dodržiavaním zásad bezpečného internetu, zablokovaním nechcených ľudí, zálohovaním si správ s kyberšikanou, overovaním si identity svojich online priateľov a požiadaním o pomoc svojich rodičov alebo učiteľov. 

Na záver si žiaci spoločne vytvorili plagáty zamerané na prevenciu týchto negatívnych javov.

Mgr. Natália Kinčiová, vyučujúca INF

Fotoalbum:

 

      

      

     

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria