Utorok 16. 4. 2024

Navigácia

Workshop kybernetickej bezpečnosti

Otázkam bezpečnosti v kyberpriestore sa 18. marca 2024 na hodinách informatiky venovali žiaci 4. ročníka formou workshopu, ktorého cieľom bolo sprostredkovať žiakom  informácie o nástrahách sociálnych sieti, ktoré ich môžu stretnúť pri práci so sieťovými aplikáciami. Workshop si pre žiakov pripravila naša bývalá žiačka, Lucia Malíková, ambasádorka kybernetickej bezpečnosti v projekte Security Girls, ktorá v súčasnosti aktívne spolupracuje so združením Aj Ty v IT a so spoločnosťou ESET a zároveň študuje na Fakulte elektrotechniky a informatiky na STU v Bratislave.

Po úvodných slovách Lucka predstavila našim žiakom kyberpriestor, online svet a sociálne siete, upozornila na nástrahy sociálnych sietí a vysvetlila pojem phishing. Prostredníctvom aktivity a reálnych príkladov zo života ukázala deťom ako rozpoznať phishing, malvér, podozrivý link, nedôveryhodnú aplikáciu, súťaž... Upozornila žiakov, ako sa chrániť pred malvérom, ako sa nenechať nalákať a oklamať, ako si overiť aplikáciu a legitímnosť súťaže na oficiálnej stránke. Počas diskusie žiakom odpovedala na zvedavé otázky, ponúkla dostatočné veku primerané najaktuálnejšie informácie z oblasti kybernetickej bezpečnosti, cenné rady a skúsenosti, aby vedeli vhodným spôsobom chrániť nielen seba, ale aj svoje okolie.

Mgr. Natália Kinčiová

Fotoalbum:


       

      

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria