Streda 24. 7. 2024

Navigácia

Scratch Cup

Scratch Cup
Zodpovedná: Mgr. Lucia Uhliarová

Práca žiakov Počítačového krúžku v tomto školskom roku vyvrcholila 24. apríla 2024, kedy sa uskutočnilo školské kolo programátorskej súťaže Scratch Cup v programovacom jazyku Scratch. Súťaž organizuje Katedra didaktiky MFI, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a je určená žiakom 5. až 8. ročníka ZŠ. Úlohou žiakov bolo riešiť 3 súťažné úlohy:
 

•    Prvá úloha bola zameraná na kreslenie obrázkov čiarovou grafikou a príprave a vytváraniu nových blokov (procedúr) s jedným alebo dvoma vstupmi.
•    V druhej úlohe žiaci navrhovali konkrétny scenár (animáciu) s jednoduchým programom, v ktorom využili predovšetkým postupnosť príkazov, kĺzanie postáv, cyklus či klikanie na postavy.
•    V tretej úlohe mali vytvoriť komplexný program. Pri jeho riešení žiaci museli preukázať svoje znalosti a schopnosti naprogramovať zložitejšie zadanie - napríklad jednoduchú hru.

 

Všetky tri úlohy výborne zvládol náš šikovný piatak Peter Oliver Kopčanský z 5.A triedy a spomedzi 830 žiakov postúpil do celoštátneho kola tejto súťaže. V tomto kole odborná komisia hodnotila jeho tri projekty a zo 402 zúčastnených získal krásne 2. miesto so stratou 0,5 bodu. Peťkovi srdečne blahoželáme k jeho úspechu a držíme palce v ďalších programátorských súťažiach.

  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria