Nedeľa 10. 12. 2023

Navigácia

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
Zodpovedná: Mgr. Eva Siekelová

Dňa 20. novembra 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 34. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktoré preverilo gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením našich žiakov.

V školskom kole súťažilo spolu 40 žiakov v dvoch kategóriách.

Školské kolo olympiády z anglického jazyka pozostávalo z dvoch častí: 

Písomná časť

  1. počúvanie s porozumením, 2. čítanie s porozumením, 3. gramatika 4. slovná zásoba

Ústna časť

  1. tvorba príbehu podľa obrázku, 2. rozhovor na určenú tému.

Všetci súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z anglického jazyka.

Po absolvovaní písomnej časti, do ústneho kola postúpili 4 žiaci v oboch kategóriách. Prví postupujú do okresného kola. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov.

Výsledky súťaže:

1A kategória 5. – 7. ročník:

1. miesto: Linda Murániová VII.C

2. miesto: Alissa Pahulyi VII.C

3. miesto: Eliška Fraňová V.B

 

1B kategória 8. – 9. ročník:

1. miesto: Sára Bencsíková IX.C

2. miesto: Matej Kráľ IX.C

3. miesto: Elissa Škorecová VIII.C

 

Fotogaléria: https://6zslevice.edupage.org/news/#photos:album:855

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria