Štvrtok 25. 7. 2024

Navigácia

Aktivity ISCED 1 - 2018/2019

Brána našej školy je opäť otvorená

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Tretí september aj tento rok slávnostne  privítal žiakov našej školy. Obzvlášť sa do školy tešili naši najmenší žiaci, pre ktorých bol pripravený kultúrny program v podaní žiačok Hudobného krúžku a žiačky Lenky Berkešovej. Pán riaditeľ po slávnostnom príhovore zapojil do programu aj prvákov. Tí smelší ochotne zaspievali pieseň a predniesli básničku. Pani zástupkyňa rozdelila žiakov do tried, ktorým triedne p. učiteľky darovali prvácke medaile a odviedli si ich spolu s rodičmi do vyzdobených tried. Tešíme sa početnej účasti novoprijatých žiakov a prajeme im, ako aj ostatným žiakom, veľa úspechov.

Mgr. Alica Nedorolíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria