Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Aktivity ISCED 1 - 2018/2019

Od stromu k stromu

Zošity s detskými kresbami

Naša škola často spolupracuje s lesnými pedagógmi z oštepného závodu Levice v rámci vyučovacieho procesu, ale hlavne v aktivitách ŠKD. Prispievajú k rozvoju ochrany prírody u našich žiakov, a to nie len teoreticky ale aj prakticky.

V mesiaci október nám priniesli do školy krásny darček k novému školskému roku – zošity s detskými kresbami na tému les. Sme veľmi radi, že si vybrali našu školu a obdarovali  nás týmito krásnymi, originálnymi, nápaditými zošitmi. Aj takouto formou  si žiaci uvedomia, že práve zošity, v ktorých každodenne listujú, sú vyrobené z dreva rastúceho v našich lesoch, a práve preto ich treba chrániť a vyzdvihovať proces recyklácie.

Naša škola je už piaty rok zapojená do medzinárodného projektu Zelená škola, kde hlavnou témou je životné prostredie, jeho ochrana, zeleň, doprava a ovzdušie, preto sme radi, že môžeme písať a počítať do týchto tematických zošitov, ktoré deťom pripomínajú náš cieľ. Tretí rok na našej škole triedime odpad a hlavne papier.

Deťom sa zošity veľmi páčia, chválili perfektné výtvarné stvárnenie šikovných detí a budú ich motivovať k lepšiemu písanie, k ich šetrnému zaobchádzaniu a k vytváraniu vzťahu k prírode, k lesu.

Ešte raz veľké ďakujeme!

PaedDr. Alžbeta Kiselová

Od stromu k stromu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria