Streda 24. 7. 2024

Navigácia

Aktivity ISCED 1 - 2018/2019

Hudobný krúžok

HUDOBNÝ KRÚŽOK V ROZHLASOVEJ RELÁCII  ♫♪♪♫♪


    Žiaci, navštevujúci HUDOBNÝ KRÚŽOK, sa aj tento rok zúčastnili na nahrávaní rozhlasovej relácie v školskom nahrávacom štúdiu. Za hudobného doprovodu gitary zaspievali ľudovú pieseň s názvom „Tečie voda, tečie cez Velecký majer“. Uctili si tak osobnosť prezidenta T. G. Masaryka, ktorá sa spája so 100. výročím vzniku Československej republiky. Žiačky VI. C triedy pod vedením p. učiteľky Juhászovej v programe  následne pripomenuli dôležité fakty tohto významného obdobia. Záveru rozhlasovej relácie patril spev obľúbenej piesne „Hej, sokoly“. Keďže sa žiaci na nahrávanie piesní veľmi tešili, zodpovedne sa pripravili, patrí im veľká pochvala.Mgr. Alica Nedorolíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria