Streda 24. 7. 2024

Navigácia

Aktivity ISCED 1 - 2018/2019

Beseda s policajtom

Bezpečne na internete

V rámci preventívno-výchovných aktivít koordinátora pre bezpečnosť a prevenciu sme pre žiakov tretích ročníkov pripravili besedu s policajtom zameranú na tému: Bezpečný internet. Venovali sme sa problematike kyberšikany a hlavne preventívnym informáciám, ako sa nestať jej obeťou.

Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Nie je to niečo nové, je to len prejav, ktorý sa objavuje v inom priestore. S rozšírením moderných technológií sa aj výrazná časť šikanovania presunula do virtuálneho prostredia. Pre agresorov je ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia pozerať priamo do očí.

Preventista poukázal na niekoľko prejavov kyberšikany: urážanie a nadávanie, obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie či vydieranie. Upozornil účastníkov na predchádzanie negatívnym prejavom správania typu: zverejňovanie trápnych, intímnych alebo upravených fotografií či videí. Taktiež sem spadá šírenie klebiet, vylučovanie zo skupiny, vytváranie falošných či posmešných profilov.

Žiakov zaujali aj následky kyberšikanovania, ktoré im preventista priblížil:

 • zanedbávanie školských povinností, zlyhávanie v škole, vyhýbanie sa škole,
 • zdravotné ťažkosti spôsobené psychickými príčinami – bolesti brucha, poruchy spánku,
 • pocity hanby, trápnosti, poníženia, smútku, depresie, úzkosti,
 • neustály strach a pocit ohrozenia,
 • pocit vlastného zlyhania, pokles sebavedomia a dôvery v ľudí,
 • bezvýchodiskovosť a beznádej,
 • násilie voči iným, pomsta,
 • sebapoškodzovanie, samovražda.

Koordinátor pre bezpečnosť a prevenciu ISCED 1: Mgr. M Čákyová

beseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria