Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Aktivity ISCED 1 - 2018/2019

Projekt „Viem, čo zjem“

Celosvetový program Nestlé Healthy Kids

Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku v školskom roku 2018/2019 štartuje už tretí ročník. Projekt prináša spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom – Úradom verejného zdravotníctva SR. Zapojením školy do projektu „Viem, čo zjem ? “ získajú žiaci 3. – 6. ročníkov cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvoja zásady správnej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša, s problémami, ako je nedostatok živín alebo naopak, obezita u niektorých našich detí. Pre prihlásené triedy sú pripravené dve kolá zaujímavých prednášok o správnej výžive. Realizované budú formou interaktívnych materiálov, pracovných listov a kvízov. Do tretieho ročníka projektu sa zapojilo 260 žiakov našej školy. Prajeme im veľa zábavných a poučných chvíľ.

Koordinátor projektu: Mgr. M. Čákyová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria