Streda 24. 7. 2024

Navigácia

Aktivity ISCED 1 - 2018/2019

Finančná gramotnosť

Týždeň finančnej gramotnosti

Snahou tohto týždňa bolo prispieť k rozvoju finančnej gramotnosti blokovým vyučovaním. Počas tohto týždňa sme prešli jednotlivé tematické bloky v oblasti finančnej gramotnosti. Žiaci sa spolu s pedagogickými pracovníkmi zúčastnili on-line cvičení, súťaží a na hodinách využívali finančné trhy, stretli sa s tímovou prácou. Myšlienkové mapy zas boli dobrým nástrojom na zapamätanie učiva či triedenie pojmov. Výstup z tohto týždňa si žiaci tretích ročníkov utvrdili besedou s pracovníčkami VÚB banky.

Mgr. Jana Mojžišová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria