Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

Aktivity ISCED 1 - 2018/2019

Novoročná kvapka krvi

Slovenský Červený kríž

Krv je vzácna a nenahraditeľná tekutina. Aj keď niektoré orgány alebo časti tela už možno nahradiť umelými náhradami, napriek vytrvalému úsiliu vedcov sa umelú krv dosiaľ vyrobiť nepodarilo.

Mnohí z nás si neuvedomujú, že jediným odberom môžu zachrániť až štyri ľudské životy. Keďže krv je najvzácnejšia tekutina, akú máme, je potrebná neustála mobilizácia nových aj pravidelných darcov.

So Slovenským Červeným krížom aktívne spolupracujeme v rámci našej školy už niekoľko rokov. Dňa 17. januára sa v priestoroch našej škole uskutočnila Novoročná kvapka krvi.  Žiaci mohli sledovať celý proces odberu, podrobne im boli vysvetlené jednotlivé úkony, a aj takouto formou vieme deťom vštepovať potrebu pomáhať a možno z nich vyrastú budúci darcovia. Podujatie podporili osobnou účasťou a darovaním krvi pedagogický a nepedagogický personál našej školy, rodičia detí, ale aj neznámi ľudia, priatelia, za čo im veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

PaedDr. Alžbeta Kiselová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria