Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Aktivity ISCED 1 - 2018/2019

Deň tvorivého písania v 3.A

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

Metódy tvorivého písania sa v súčasnosti čoraz viac využívajú vo vyučovaní. Jedným z dôvodov je aj to, že žiakom prinášajú radosť z učenia a tvorivej sebarealizácie. Preto sme sa rozhodli v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti využiť malú variáciu na tvorivé písanie. Pri skupinovej práci sme zhromaždili rôzne slová z článkov, novín, časopisov či letákov, slová rôznych farieb, veľkostí, tvarov a pokúsili sa z nich vytvoriť originálne nadpisy pre rôzne udalosti. Pracovná atmosféra v tímoch bola motivujúca, jednotlivé skupiny sa vzájomne inšpirovali a usmerňovali. Výsledok našej práce sa podaril a vynaložené úsilie či snaha sa odzrkadlili na kvalite vytvorených prác.

Mgr. M. Čákyová

Tvorivé písanie

Tvorivé písanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria