Streda 24. 7. 2024

Navigácia

Aktivity ISCED 1 - 2018/2019

JEJ VELIČENSTVO KNIHA

Čitateľsko-pisateľská dielňa

Mesiac marec - má každý rád. Nielen preto, že je to prvý jarný mesiac. Pre milovníkov kníh je to sviatok. Vtedy si vždy spomenú na to, že je dobré obdarovať sa novými literárnymi dobrodružstvami, chvíľkami jarnej poézie, či v dobrom slova zmysle „nadopovať sa“  informáciami. Preto sme sa v našej triede rozhodli venovať sa knihe ako takej s využitím digitálneho vzdelávacieho obsahu na portáli KOZMIX. Prostredníctvom cielene riadeného rozhovoru sme sa porozprávali o tom, aké knihy poznáme, kde všade sa dajú zohnať, či: prečo ľudia čítajú knihy. Zaujímavé video na tomto vzdelávacom portáli vysvetlilo deťom vznik a vývin knihy ako takej, od čias hlinených doštičiek, cez papyrus, pergamen, kníhtlač až po dnešné verzie audiokníh. Následne deti v pracovných tímoch riešili úlohy, v ktorých mali využiť audiovizuálne informácie z portálu. Obohatili si svoj pojmový aparát o nové slová, ako antikvariát, pergamen, papyrus, zoznámili sa s otcom kníhtlače a jeho životným príbehom. Počas tejto čitateľsko-pisateľskej dielne sme si utužovali kolektívne vzťahy, učili sa rešpektovať jeden druhého. Ďakujeme tomuto mesiacu za príležitosti, ktoré nám ponúka. Vždy ich s radosťou využijeme.

Triedna učiteľka 3.A: Mgr. M. Čákyová

Fotoalbum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria