Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Aktivity ISCED 1 - 2018/2019

Deň bez áut

Týždeň mobility - Deň bez áut

V týždni medzi 17. a 23. septembrom sa v mestách v rámci týždňa mobility konali rôzne akcie zamerané na dopravu a s ňou spojenú ochranu a zlepšenie životného prostredia.

V našej škole sme sa zapojili do akcie – Deň bez áut. V školskom rozhlase boli všetci žiaci oboznámení s cieľom tohto dňa. Žiaci 2. 3. a 4. ročníka sa na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania pustili do prípravy plagátov na danú tému. Vyhotovené práce a plagáty boli vyvesené na nástenkách na chodbách a pri hlavných vchodoch do budovy, aby  všetci rodičia, prichádzajúci do školy, vedeli o tejto akcii, a aby sa do nej hlavne zapojili, nakoľko tento deň padol na sobotu.

Dúfame, že aj takouto formou sme motivovali rodičov – šoférov, aby aspoň na jeden deň zvolili inú formu doprava, ako je auto.

PaedDr. A. Kiselová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria