Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Aktivity ISCED 1 - 2018/2019

Beseda

Beseda s dopravným policajtom
na tému Doprava

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, znečistenie ovzdušia, hluk...        

Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.

Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov, ale aj zvýšenie povedomia na vplyv dopravy na ovzdušie. Realizáciu týchto úloh uskutočňuje  na vyučovacích hodinách, na vychádzkach, v rámci projektu Zelená škola, rovesníckym učením, na besedách. A práve v dňoch 13., 15., 18., 22. marca sa v triedach prvého stupňa uskutočnila beseda s dopravným policajtom na tému Doprava. Veríme, že to v žiakoch zanechalo mnoho vedomostí a získali rešpekt voči pravidlám cestnej premávky.

 

Zapísala: A. Kiselová

 

Fotoalbum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria