Streda 24. 7. 2024

Navigácia

Aktivity ISCED 1 - 2018/2019

Rovesnícke učenie

Téma: Doprava

Rovesnícke vzdelávanie je založené na princípe učenie „rovného s rovným“. Vychádza z tvrdenia, že žiaci dokážu látku, ktorú sami poznajú, jednoducho a jasne podať svojim rovesníkom alebo mladším spolužiakom.

Rovesnícke vyučovanie je na našej škole  realizované už dlhšiu dobu, preto sme sa rozhodli využiť ho aj na realizáciu našej témy v projekte Zelená škola. Je známe, že najviac sa človek naučí to, čo sám učí.

Cieľom nášho rovesníckeho vzdelávania je aj zvýšiť záujem žiakov o dopravnú výchovu a motivovať žiakov k aktívnej práci tak, aby mali sami pocit, že sa stávajú spolutvorcami vyučovacieho procesu.

V mesiacoch december a január sa takéto vyučovanie zrealizovalo v prvých a druhých ročníkoch. Šikovné žiačky 6. A triedy – Ema Bordánová a Nina Lieskovská krásnou prezentáciou priblížili svojim mladším spolužiakom dopravné značky, pravidlá cestnej premávky. Po prezentácii šikovne odpovedali na otázky a vyfarbovali omaľovánky k danej téme.

Spokojnosť našich žiakov nás utvrdzuje v tom, že takáto metóda prospieva obom skupinám žiakov a bude viesť k výborným výsledkom.

Zapísala: A. Kiselová

Fotoalbum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria