Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Aktivity ISCED 1 - 2018/2019

HUDOBNÝ KRÚŽOK NA ZVÄZE DIABETIKOV SLOVENSKA

Výročná členská schôdza
Zväzu diabetikov Slovenska

Dňa 3. apríla  sa v budove Okresného úradu v Leviciach konala Výročná  členská schôdza Zväzu diabetikov Slovenska. Naši talentovaní žiaci prvého a druhého ročníka, ktorí navštevujú HUDOBNÝ KRÚŽOK, zavítali na toto podujatie.  Kultúrny program, v ktorom nechýbalo milé slovo, hra na zobcovú flautu a spev piesní doprevádzaných hrou na gitare, bol odmenený potleskom a milým darčekom. Najväčšiu radosť však mali naši najmladší žiaci z toho, že sa mohli úspešne prezentovať svojimi schopnosťami, ktoré nadobudli na našej škole.

Mgr. A. Nedorolíková, vedúca krúžku

Fotoalbum:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria