Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Aktivity ISCED 1 - 2018/2019

Výstava prác z odpadového materiálu

Doprava a ovzdušie

Aj tento rok sa ukázalo, že aj z odpadového materiálu sa ešte dajú vyrobiť zaujímavé a mnohokrát aj užitočné veci. Chce to len trošku fantázie. Do výstavy sa tento rok okrem žiakov 3. a 4. ročníka zapojili aj žiaci 1. a 2. ročníka. Cieľom výstavy bolo poukázať na inšpiratívne možnosti opätovného zúžitkovania predmetov, ktoré by inak nevyužité skončili v smetných nádobách. Výstava prác z odpadového materiálu  na témou DOPRAVA bola zameraná na environmentálnu výchovu detí s cieľom vypestovať u nich umeleckú tvorivosť s využitím  odpadového materiálu ako i vzťah k životnému prostrediu. Deti spolu so svojimi rodičmi horlivo vymýšľali a tvorili krásne a inšpiratívne výrobky, o čom sme sa mohli presvedčiť pri návšteve výstavy, ktorá prebiehala v škole na prízemí od 8. do 30. apríla 2019 a zachytávala cestnú, vzdušnú aj lodnú dopravu, ktorú znázorňovali diela malých kreatívnych umelcov v podobe vyobrazenia rôznych dopravných prostriedkov vytvorených z odpadových materiálov. Najkreatívnejšie výrobky z množstva nápaditých a hodnotných prác boli ocenené diplomom a drobnými vecnými cenami, ktoré si odniesli:

Patrik ŠTEFANKA, žiak I.A

Peter JEŠKO, žiak I.A

Sára ŠÍPOŠOVÁ, žiačka I.B

Tomáš SLÁVIK, žiak I.B

Leo POLÁK, žiak I.C

Karolína MORAVSKÁ,žiačka I.C

Jakub GATIAL, žiak I.C

Diana ŠIMKOVÁ, žiačka II.A

Tomáš HRAŠKO, žiak II.A

Paulína KORMANOVÁ, žiačka II.B

Lucia VELEGOVÁ, žiačka II.B

Jakub PALKOVIČ, žiak II.C

Samuel GÁL, žiak II.C

Jakub SMRŽ, žiak III.A

Liliana LAUROVÁ, žiačka III.A

Katarína KRAJČÍROVÁ, žiačka III.B

Lea VALENTÍKOVÁ, žiačka III.B

Laura PALUŠKOVÁ, žiačka III.C

Lujza FRAJKOVÁ, žiačka III.C

Martin ŠARMÍR, žiak IV.A

Andrej BEZÁK, žiak IV.A

Dominik BITALA, žiak IV.B

Matej BITALA, žiak IV.B

Alex Ján KOKOŠKA, žiak IV.B

 

Ďakujeme a dúfame, že o rok sa zapojíte znova.

 

Mgr. Natália Kinčiová

 

Fotoalbum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria