Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Aktivity ISCED 1 - 2018/2019

Deň Zeme

...aby bol Deň Zeme každý deň

Je dôležité neustále si pripomínať pominuteľné bohatstvo a krásu našej modrej planéty. A keďže chceme ovplyvňovať a pozitívne nasmerovať hodnotové a enviromentálne zmýšľanie našej mládeže, pripisujeme veľký význam globálnej výchove. Máme ciele a predstavy, ku ktorým by sme mali naše budúce generácie nasmerovať. A aby za nás hovorili hlavne činy, rozhodli sme sa pripomenúť si tento významný deň nielen priamo vo vyučovacom procese, ale i tvorivým výtvarným spracovaním danej témy. Vyčistili a vyupratovali sme areál školy, vyzdobili sme si plot peknými prírodnými motívmi, aby sme zamerali i pozornosť okolia na tento významný deň. Tretiaci a štvrtáci s odhodlaním plnili úlohy, s radosťou skrášľovali exteriér školy.

Spoločne by sme si mali uvedomiť, že naše ľudské konanie vo veľkej miere ovplyvňuje krehkosť a zraniteľnosť Zeme a že súčasný vzťah k nášmu životnému prostrediu sa odrazí na kvalite života budúcich generácií.

Mgr. Miroslava Čákyová

Fotoalbum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria